Per Flatberg er død

Naturverneren Per Flatberg har gått bort. Flatberg har satt dype spor etter seg og blir stående som en av de mest markante skikkelsene i miljøbevegelsens historie.

Per Flatberg

– Per har vært en bauta i natur- og vassdragsvernet, men også en gledesspreder, inspirator og ideal i sin skikkelighet, grundighet og respektfulle omgang med andre, for meg selv og mange generasjoner av miljøvernere. Per har hatt fast kontorplass i Naturvernforbundets lokaler, og vi gledet oss til å få ham tilbake hver mandag. Han blir dypt savnet, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Flatberg var Naturvernforbundets andre generalsekretær. Han tok over stillingen etter Magne Midttun i 1978 og ble sittende til 1980. Da gikk han over i stillingen som informasjonsleder i Folkeaksjonen mot utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget.

Per var svært sentral i arbeidet og deltok i flere sivil ulydighetsaksjoner der naturvernere og samer gikk sammen for å hindre bygging av vannkraftverket. Per ble dømt for oppvigleri for sin rolle Alta-saken, en dom han var svært stolt av.

Flatberg har hatt en rekke verv i Naturvernforbundet og nedlagt en stor innsats i frivillig arbeid gjennom flere tiår. I en lang årrekke har han vært med og arrangert de årlige vassdragstreffene i Naturvernforbundet. Det gjelder også årets møte som fant sted i Verdal i Trøndelag.

Flatbergs hjerte banket særlig hardt for vassdragsnaturen i Norge. Mange elver er vernet takket være innsats fra ham og andre elvereddere i Naturvernforbundet.

I 2003 ble Flatberg valgt til æresmedlem i Norges Naturvernforbund. Han er også tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull.

Av yrke var Flatberg farmasøyt, og han har yrkesmessig vært knyttet til både forskjellige apotek og organisasjoner. Flatberg har vært både leder i arbeidstakerforeningen Norges Farmaceutiske Forening (1974–1978) samt president i arbeidsgiverforeningen Norges Apotekerforening (1995–1999) der han også er æresmedlem. Han ble i 1998 tildelt ordenen Det giftige kors (Crux venenifera) som er den høyeste utmerkelse innen norsk farmasi.

Naturvernforbundet er dypt takknemlig for den innsatsen Flatberg gjorde gjennom et helt liv som naturverner. Vi lyser fred over hans minne.

Flatberg bisettes fra Skårer kirke på Lørenskog 24. november klokka 14.00.

Per Flatberg i Alta
Per Flatberg kjempet mot utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget og var informasjonsleder i folkeaksjonen fra 1981-1982.