Uteområde

Grønne og gjerne litt viltvoksende «lunger» både innenfor barnehagegjerdet og i nærmiljøet er ofte barnas favorittsteder.

Utelekapparater

  • Unngå impregnert tre samt fallmatter og kunstgress av oppmalte bildekk.

Kreosot- og trykkimpregnert tre bør unngås da det inneholder helse- og miljøskadelige stoffer som vil kunne dampe av, lekke til grunnen og fås i kroppen ved direktekontakt eller i fliser. Det finnes holdbare alternativer av ubehandlet trevirke eller miljøvennlig impregnering. Det kan være behov for å bytte ut jord og sand rundt gammelt impregnert utstyr.

Fallmatter av plastgummi og kunstgress er svært utbredt, men analyser viser at de ofte inneholder problematiske kjemikalier, sprer mikroplaststøv og kan i tillegg gi gummiallergi. Ved nyanlegg eller utskifting av utstyr er det verdt å tenke på om slike kunstige materialer egentlig er nødvendig.

Utelek i naturlige omgivelser

  • Ta vare på og bruk grønne lunger i nærmiljøet.

Grønne og gjerne litt viltvoksende «lunger» både innenfor barnehagegjerdet og i nærmiljøet er ofte barnas favorittsteder. De innbyr til utforskning, kreativitet i barnas utforming av egne lekeomgivelser og byr også på viktig naturmangfold. Flere undersøkelser verden rundt viser at barnas lekemiljø og -radius stadig krymper, og at dette også reduserer opplevelsesverdi og kjennskap til våre naturlige og livsviktige omgivelser som for eksempel pollinerende insekter og småfugler.

Naturvernforbundet og andre som for eksempel Miljøagentene og Den Naturlige skolesekken og Grønt Flagg har en rekke triks og tips om hvordan man med enkel beplantning og for eksempel insektshoteller kan legge til rette for økt naturmangfold i nærmiljøet og bruke det til glede for barna og enkel undervisning.

Nordisk Råd, Statens Naturoppsyn og Miljølære har også informasjonsmateriell til inspirasjon om naturveiledning for barn.

Rydd gjenstander og avfall som ikke hører hjemme på utelekeområdet

  • Rydd unna forsøpling, og ikke glem småsøppelet.
  • Ha utstyr for søppelplukking lett tilgjengelig.

De fleste barnehager vil ofte være opptatt av at det for eksempel ikke finnes i sprøytespisser, hundeskit, glasskår, sneiper og liknende farlige gjenstander henslengt i nærområdene. Å bidra til å holde nærområdet helt ryddet for alminnelig og mer ufarlig forsøpling vil ofte være et effektivt signal om at også farlig søppel er uønsket. Barn og voksne i barnehagen kan med fordel adoptere sine uteområder og jevnlig ha ryddeaksjoner. Barnehagen kan også enkelt oppmuntre til hverdagsrydding med å ha både plukkeklype, hansker, poser og egnet avfallsdunk.

Vær også spesielt oppmerksom på byggeavfall som ofte oppstår under vedlikeholdsarbeider: pakkebånd, skruer, folie og plastfresespon på avveie kan være farlig.