Rapporter og dokumenter fra internasjonal avdeling

Her finner du rapporter og dokumenter fra Naturvernforbundets internasjonale avdeling.

Oilwatch-Africa støtter Naturvernforbundets sak

Styringsdokumenter
Her kan du se de overordnede dokumentene som ligger til grunn for arbeidet til Naturvernforbundets internasjonale avdeling.

Rapporter om sivilsamfunn/Reports on civil society
Her finner du rapporter om sivilsamfunnets tilstand i våre partnerland.
Here, you will find reports on the state of civil society in our partnership countries.

Rapporter om dekommisjonering av atomkraftverk/Reports on decommissioning of nuclear power plants
Her finner du Naturvernforbundets rapporter om dekommisjonering av atomkraftverk.
Here, you will find FoE Norway’s reports on decommissioning of nuclear power plants.

Rapporter om ren energi/Reports on clean energy
Naturvernforbundets internasjonale rapporter om ren energi.
Naturvernforbundet/Foe Norway’s reports on clean energy.