Regjeringen gir full gass mot en varmere verden

I dag tildeler olje- og energiminister Tord Lien ut nye oljelisenser i Barentshavet. Naturvernforbundet mener regjeringen skulker unna den internasjonale klimadugnaden

National Oceanic and Atmospheric

– Regjeringen gir med denne utdelingen full gass mot en varmere verden. Skal vi unngå katastrofale klimaendringer, er Norge nødt til å bidra til den internasjonale klimadugnaden og kutte våre nasjonale klimagassutslipp, slik man ble enige om i Paris. Da kan vi ikke sette i gang et oljekappløp i Arktis slik regjeringen legger opp til.

Naturvernforbundet mener oljeboring i Arktis ikke er mulig dersom vi skal unngå farlige klimaendringer: 

– Vi vet at dersom vi skal klare å unngå katastrofale klimaendringer, er vi nødt til å slutte med forurensende olje og gass og gå over til mer bærekraftige alternativer. Dessverre bidrar regjeringen sin aggressive oljepolitikk til å styre verden mot en fem grader varmere klode. Det kan se ut til at det grønne skiftet nå har blitt avlyst av regjeringen.

Nå krever Naturvernforbundet at regjeringen avlyser hele 23.konsesjonsrunde og trekker letelisensene tilbake.

– Vi mener det er totalt uansvarlig å gamble med klodens klima, sårbare natur og verdifulle fiskerier slik regjeringen nå har valgt å gjøre, konstaterer Haltbrekken. Dersom vi skal klare å unngå farlige klimaendringer og overholde våre internasjonale klimaforpliktelser må 23.konsesjonsrunde avlyses.

Kontakt: 
Lars Haltbrekken, leder Naturvernforbundet
Telefon: 916 12 191

Silje Lundberg, nestleder i Naturvernforbundet
Telefon: 913 31 729