Regjeringen må prioritere vern av skog

Til tross for nesten doblet skogvernbudsjett i år mangler Miljøverndepartementet penger til skogvern. En unik allianse av organisasjoner, med over en million medlemmer i ryggen, ber regjeringen øke skogvernbudsjettet for 2014 og sette av 150 millioner kroner til frivillig skogvern i revidert statsbudsjett.

Etter at Miljøverndepartementet i fjor stoppet inntak av nye tilbud om frivillig vern i mangel av penger, sendte organisasjonene brev til regjeringen og ba om økt skogvernbudsjett. Regjeringen svarte med å øke skogvernbevilgningen til 231 millioner kroner for 2013, et historisk høyt norsk skogvernbudsjett.   – Skogvern er den viktigste metoden for å bevare biologisk mangfold og det koster penger å sikre nok vern. Vi er glade for økningen i årets skogvernbudsjett, men disse midlene er allerede så godt som oppbrukt. Skal vi sikre de viktigste skogområdene må regjeringen sette av mye mer penger, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.   Frivillig vern må vente i flere år Fordi skogvernpengene er oppbrukt så er det nesten stopp i skogvernet og skogeiere som frivillig vil verne skog må vente i flere år på vernevedtak. Dette til tross for at regjeringen er tydelig på at skogvernet skal økes. Om neste års budsjett holdes på samme nivå som i år vil fortsatt etterslep gjøre at nye verneavtaler ikke vil kunne inngås før til høsten 2014. Vi ønsker en økning på 150 millioner i revidert nasjonalbudsjett, for da vil nye avtaler om frivillig vern kunne inngås høsten 2013.  – Manglende skogvern er en utfordring for industrien fordi utenlandske kjøpere stiller strenge miljøkrav. Økt skogvern er en forutsetning for at industrien skal kunne levere bærekraftige produkter fra skogen, sier Stein Lier Hansen i Norsk Industri.   Vi har bare vernet 2,7% av produktiv skog i Norge. Forskerne anbefalte i 2002 at 10 % av skogen burde vernes for å sikre variasjon og biologisk mangfold.