Regjeringen tillater genmanipulert mat

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) har ifølge Bergens Tidende i dag godkjent de to genmodifiserte maistypene T 25 og NK 603 til mat og fôr. Maistypene er godkjent for import men ikke for dyrking i Norge. -Ved å tillate genmodifisert mat på norske fat, støtter regjeringen dessuten et landbruk med mer bruk av giftige sprøytemidler i andre land. Det er ille, sier Haltbrekken.

–Dette er første gang det tillates import av genmodifiserte organismer som kan havne på matfatet vårt, sier Lars Haltbrekken, leder av Naturvernforbundet. 

–Vedtaket er stikk i strid med den norske genteknologiloven, sier Regine Andersen, koordinator for Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Nettverket omfatter alle bondeorganisasjonene, en rekke miljøorganisasjoner og Coop Norge Handel. –De to maissortene oppfyller rett og slett ikke kravene i genteknologiloven, fortsetter hun.

–Begge maissortene er genmanipulert for å tåle større doser av sprøytemidler enn de i naturlig tilstand kunne overleve. Den ene sorten er til og med genmodifisert for å tåle et sprøytemiddel som er så giftig at det er forbudt å bruke i Norge, sier hun.

Genteknologi-loven tillater kun genmodifiserte organismer i Norge dersom de er produsert på «en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger» (§1).

–Det sier seg selv at en maissorter som er genmanipulert til å tåle et sprøytemiddel som er så giftige at det er forbudt i Norge, strider mot lovens formål, sier Regine Andersen.
Verken bærekraftig eller samfunnsnyttig

–Dette er rett og slett ikke en bærekraftig tilnærming til matproduksjon, sier Andersen. I Norge jobbes det for mindre bruk av sprøytemidler, ikke mer, framholder hun. –Verken folk eller fe har bruk for disse maissortene, de er ikke ønsket i Norge, og dermed har de heller ingen samfunnsnytte, framholder Andersen. –Miljøvernminister Tine Sundtoft bryter intensjonene i genteknologiloven og tjener slik kun interessene til patenteierne Bayer og Monsanto, avslutter hun.