Regjeringen vil bygge ut vernet vassdrag

Krefter i regjeringspartiene har lenge prøvd å bygge kraftverk i vernede vassdrag. Nå er flomutsatte Opo i Hordaland utpekt som brekkstang. På klassisk vis er saken satt opp til hastebehandling på Stortinget etter anbefaling fra regjeringen om utbygging.

– Dette reagerer vi sterkt på, sier leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

– Regjeringens tilrådning er stikk i strid med Stortingets ferske forutsetning for kraftutbygging i vernede vassdrag. Her heter det at dette kun kan vurderes i de tilfellene der andre flomdempingstiltak er utprøvd og verneverdiene ikke vil påvirkes nevneverdig. Regjeringen vil ikke en gang vente på en bestilt studie om flomdempingstiltak som skal legges fram 1. desember. I stedet for at konsesjonsbehandling blir del av mulighetsstudien, snur Regjeringen saken på hodet og vil gjøre studien til del av konsesjonsbehandlingen.

Dobbelt opp med sikringstiltak
NVE er allerede i gang med flomdempingstiltak til en kostnad på 70-80  millioner, tiltak som forutsettes å tåle en  200-årsflom, dvs med 40 prosent «klimapåslag». Tiltakene som er utført eller planlagt skal altså sikre bebyggelsen rundt Opo mot nye flomskader. Regjeringens tilleggsforslag om kraftutbygging begrunnet med flomvern kommer dermed i et besynderlig lys.

– Krefter blant annet i Regjeringen har ivret sterkt for å få hull på lista over vassdrag som inngår i verneplan for vassdrag. Framstøtet mot Opo må ses i den sammenhengen, det vil si som brekkstang for å åpne opp flere verna vassdrag for utbygging, sier Ask Lundberg. – Lykkes de med Opo, står porten vid åpen for inngrep i andre vernede vassdrag, ettersom flomproblemer kan opptre mange steder.

Kuppes i gjennom?
– Stortinget må derfor ganske enkelt gi regjeringen beskjed om at Stortingets ferske vedtak om at utbygging kun kan skje der andre flomdempingstiltak er utprøvd, og der verneverdiene ikke vil påvirkes nevneverdig, står fast, sier Ask Lundberg. Hun reagerer også kraftig på at Energi- og miljøkomiteen nå vil hastebehandle saken midt i  en travel budsjetthøst. Det er en helt uhørt behandling av en stor og prinsipiell sak, sier Ask Lundberg.