– Regjeringens oljekjør vil ingen enda ta

Olje- og energiminister Tina Bru har i dag sendt forslag til 25. konsesjonsrunde med oljeutlysninger på høring. Blekket har ikke blitt tørt på Stortingets avtale om iskanten før regjeringen foreslår massiv ny oljevirksomhet, også helt nord i Barentshavet hvor forskerne har advart mot det på grunn av det sårbare artsmangfoldet i iskantsonen.

En oljeplattform og en båt

– Oljepolitikken til regjeringa er så vanvittig uansvarlig at det er vanskelig å finne ord. Her viser regjeringen ettertrykkelig at verken klima eller sårbar natur skal sette begrensninger for norsk oljepolitikk. Tiden er overmoden for å droppe nye utlysningsrunder og heller bruke kreftene på å få til den omstillingen Norge og verden trenger, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
 
I denne runden foreslår regjeringen å lyse ut hele 136 blokker til oljeindustrien. 125 av dem er i Barentshavet, og en rekke er innenfor området som statens egne miljøetater definerer som iskantsonen. Dette kommer på toppen av 36 nye oljeblokker lyst ut forrige uke under TFO-ordningen.
 
– Regjeringens fagetater og miljøeksperter har gang på gang advart mot oljeboring uten at regjeringene har lyttet. Vi forventer at regjeringen vil følge innspillene som kommer i høringsrunden. Overkjøringen av miljøråd kan ikke lenger fortsette, sier Lundberg.

– At olje- og energiministeren vil sørge for «nye, store funn» og «opprettholde produksjons- og aktivitetsnivået på norsk sokkel over tid» viser at regjeringen later som om klimakrisa ikke finnes når den utformer oljepolitikken, sier Lundberg.
                                                                                                                           
Regjeringen har allerede satt rekorder for oljeutlysninger, samtidig som Norge og verden gjennom Parisavtalen har forpliktet seg til store utslippskutt innen 2030 for å unngå katastrofale klimaendringer.