Ren energi for alle

I 2018 skal bærekraftsmål 7 behandles i FN. Målet sier at alle mennesker skal ha tilgang til ren energi til en overkommelig pris innen 2030. Med dagens energipolitikk vil hele 674 millioner mennesker mangle strømtilgang i 2030. Skal Norge bidra til å nå dette målet, må den varslede økningen i norsk energibistand nå de som trenger det mest.

Dette er innspill 1 i en serie innspill på Norges arbeid med de 6 bærekraftsmålene som skal behandles i FN i 2018. Forum for utvikling og miljø er et nettverk av 50 norske organisasjoner. Synspunkter og konklusjoner står for undertegnede organisasjoners regning og er ikke nødvendigvis sammenfallende med alle Forum for utvikling og miljøs medlemsorganisasjoners syn. Utgitt av: WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Forum for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, FIVAS – Foreningen for internasjonale vannstudier, Spire.

Les hele rapporten her