Ren energi til verdens fattige

Oljefondet har trukket seg ut av kull. Heldigvis er det ingen motsetning mellom å kutte klimautslipp og tilgang på moderne energi for de fattigste, slik noen politikere tror.

Dag arne portrett

Denne uken ble Norge det første landet i verden til å trekke et offentlig fond ut av fossil energi,. ved å trekke oljefondet ut av kullselskaper. Det er en stor seier, og et viktig skritt på veien til å vri ressursene våre bort fra fossile og forurensenede løsninger. Men noen politikere framstiller dette som problematisk tiltak. I Aftenposten den 18. mai kaller stortingsrepresentant Heidi Norby Lunde (H) det for et «kullsvart dilemma» om oljefondet skal trekke seg ut av kull, når verdens fattige skriker etter energi til å matlaging og leselys.  Men heldigvis er det ingen motsetning mellom klimatiltak i energisektoren og tilgang på moderne energi for de fattigste.

Selv om Det internasjonale energibyrået (IEA) forventer sterk økning i energietterspørselen i årene framover, så er ikke dette energi som vil redde en fattig familie fra et røykfullt bål for matlaging eller gi strøm til leselys, mobillading og nettbrett.  IEA sier også at å gi nødvendig tilgang til moderne energitjenester krever minimalt med energi. Vanlige familier som mangler innlagt strøm i dag, vil ikke ha råd til å betale for et kullkraftverk og et strømnett. Det trenger de heller ikke, når de bare trenger en kilowattime  eller to i uka for å dekke sine grunnleggende behov.

Naturvernforbundet jobber for å bringe energi til verdens fattigste. Det handler ikke om kullkraftverk, men små, effektive ovner som kan brukes til å brenne lokalt produsert brennstoff som er klimavennlig og gir lite luftforurensing.  Riksrevisjonens gjennomgang av norsk energibistand i Mosambik viser nettopp at denne typen tiltak er mest effektive, siden verdens fattigste ikke har  råd til å kjøpe eller bruke en elektrisk komfyr.  Om målet er å hjelpe de fattigste til en bedre energihverdag er heldigvis lokale fornybare energikilder billigst og raskest.  Norske kullinvesteringer kan kanskje gjøre det litt  lettere for middelklassen i sør og nord og øke sitt forbruk.  Det eneste de fattigste får ut av det, er klimaendringene som de har få midler til å  redde seg unna.

Dag Arne Høystad, rådgiver i Naturvernforbundet