Retten stanser ulvejakt

Den planlagte jakta i ulvesonen stanses av Oslo tingrett. 25 ulver i revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås får dermed leve.

– Vi er veldig glade for at jakta nå stoppes. Dette er en viktig dom for å bevare noen få familiegrupper av en kritisk truet art, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

– Samtidig er dette et sterkt signal til rovviltnemndene og staten, som burde ha skjønt at dette var i strid med lovverket. Det er direkte uansvarlig og svært oppsiktsvekkende at frivillige organisasjoner må gå rettens vei for å sikre en rovviltpolitikk som er i tråd med norsk og internasjonal lov. Da er det viktig at vi har et rettsvesen som tar naturens rettsvern på alvor, sier Gulowsen.

Jakten ble først stanset midlertidig rett før nyttår. Det er denne foreløpige beslutningen som nå er bekreftet av retten. Dommen viser blant annet til naturmangfoldloven, Bernkonvensjonen og en rettsavgjørelse i en tilsvarende sak i fjor, der skytingen av fire ulver i Letjenna-reviret ble funnet ulovlig, ett og et halvt år etter at ulvene ble skutt.

I dommen står det blant annet: «Ikke rent sjeldent vil mellommenneskelig konflikt involvere minst to berørte sider i konflikten; uten at domstolene har noen nærmere definisjonsmakt over begrepet. Men det som oppleves som konfliktdempende for en side, vil gjerne oppleves som oppildnende for den annen side. Det vil kunne etterlates ubesvarte spørsmål om hvor stor grad av konfliktdemping som egentlig oppnås i befolkningen når man, som her, står overfor et så vidt stort uttak som 25 ulver i ulvesonen.»

– Jeg håper dette kan bli begynnelsen på et nytt kapittel om tillitsbasert rovdyrforvaltning, basert på felles erkjennelse av at vi skal ha rovdyr i norsk natur, og gjøre det beste ut av det. Domstolene er fine til prinsippavklaringer, men erstatter ikke løsningsorientert samtale, skriver leder Truls Gulowsen på sin Facebook-side om dommen.

Det var WWF, Foreningen våre rovdyr og NOAH som saksøkte staten i denne saken. Også Naturvernforbundet klaget på jaktkvotene da disse ble tildelt.