Retter opp noen av feilskjærene

Budsjettenigheten mellom Regjeringen og SV rydder opp i en del av tilbakeskrittene for natur og miljø som Regjeringens opprinnelige forslag var fulle av. Men spesielt innen motorveibygging, der kuttmulighetene er åpenbare, skuffer samarbeidspartiene. 

– Det er bra at skogvernkuttet reverseres, konsesjonsrundene for oljeleting stanses, havområder blir holdt oljefrie, det blir mer penger til energisparing, Klimasats blir videreført, at det blir strengere krav til gruvedrift, og at det skal utredes forbud mot nedbygging av myr. Men det er tragisk at motorveiutbyggingen får fortsette, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. 

– Regjeringen bør være glad for at SV har hjulpet dem med å rette opp de verste miljøskadene fra sitt opprinnelige budsjett, mener Gulowsen. 

Positive trekk i oljepolitikken 

Naturvernforbundet er godt fornøyd med SV sitt gjennomslag på olje. 

– Skal vi unngå katastrofale klimaendringer er det ikke lenger rom for ny oljeleting. Derfor er det gledelig at det ikke skal deles ut nye letelisenser gjennom 26. konsesjonsrunde ut stortingsperioden. Oljeselskapene vil dessverre fortsatt kunne få tilgang på nye letelisenser gjennom tildelingene i TFO. Samtidig er det positivt at SV har fått stanset de verste oljeblokkene innenfor iskantsonen, og at arbeidet med petroleumsfrie områder igangsettes. Dette bør følges opp med en troverdig plan for hvordan Norge skal få til en rettferdig omstilling fra olje og gass og over til mer bærekraftige løsninger, sier Gulowsen. 

Skuffende på vei 

Den overdimensjonerte, dyre og naturødeleggende motorveisatsningen slipper å sette på bremsene i 2023. Selv om det var varslet et stramt kuttbudsjett, legger Regjeringen en beskyttende hånd rundt enorme utbyggingsprosjekter som Hordfast, E6 gjennom Lågendeltaet og E6 i Trøndelag.  

– Det er komplett uforståelig at den hodeløse motorveiutbyggingen får fortsette med økt kraft i det som skal være et stramt kuttbudsjett. Disse veiene ødelegger enorme mengder natur og legger til rette for økt biltrafikk i store deler av Norge. Pengene burde heller vært brukt på jernbane, kollektivtrafikk og trafikksikkerhetstiltak på langt flere strekninger enn der de nå får motorvei, sier Gulowsen. 

Forbedringer på flere felt  

For natur og miljø har budsjettet blitt forbedret på flere vesentlige punkter. Blant disse finner vi:  

– Prosess for oljefrie områder skal inkluderes i oppdateringen av forvaltningsplanen i 2024.  

– 224 millioner mer til skogvern  

– 900 millioner mer til ENOVA  

– 100 millioner til ordningen «Klimasats»  

– Utredning av forbud mot nedbygging av myr  

– Økt CO2-avgift for oljebransjen  

– Varsel om forbud mot bruk av fossile brensler i industrien innen 2030  

Likevel er det noen skuffelser, også utover motorveisatsningen. Det er skuffende at målet om 1 prosent av BNI til bistand ikke nås, og at det ikke endres vesentlig i regjeringens forslag rundt klimafinansiering til land i sør. Regjeringen er dermed fortsatt ikke i rute med sitt eget mål om å fordoble klimafinansiering innen 2026.   

Naturvernforbundet ser fram til et vesentlig mer miljøvennlig budsjett for 2024.