Røkketråler med norgeshistoriens strengeste straff

De Røkke-eide Aker-trålerne Hekktind og Doggi kan få inndratt retten til å fiske i et helt år. Naturvernforbundet anmeldte i fjor selskapet for dumping av fisk.

Saken i media:

NRK (9.11.11):
Røkke-rederi risikerer Norges strengeste straff for fiskedumping

Romsdals budstikke (9.11.11):
Røkke-tråler kan få streng straff

NA24 (8.11.11):
Vil straffe Røkke

Naturvernforbundet er fornøyd med at Fiskeridirektoratet varsler tilbaketrekking av tillatelsene for Aker-trålerne Hekktind og Doggi og for tråleren Arvid Nergård som ble tatt for dumping av fisk i oktober i fjor.

– Dumping av fisk er alvorlig miljøkriminalitet. Det truer ressursene og det svekker hele forvaltningen fordi det hindrer innsamling av gode data for havforskerne, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

I september i fjor anmeldte Naturvernforbundet tråleren Hekktind og eieren Aker Seafoods for ulovlig utkast av fisk. Bilder og video fra båten viste at de brukte avfallskverna om bord til å kaste ut uønsket fangst.

– Disse forholdene ble advart mot av en statlig kommisjon flere år tidligere, uten at denne eller andre sentrale anbefalinger ble tatt til følge, sier naturvernlederen.

I kjølvannet av avsløringen kom det fram at dette trolig er praksis også på andre trålere i Norge.

– Regjeringen har ikke vist vilje til å stramme inn på muligheten til å bruke kvern eller andre forhold som gjør det mulig å skjule utkast, forklarer Haltbrekken.

Straffen kan bli inndragelse av retten til å fiske i et helt år, og det vil i så fall være den strengeste straffen til et norsk fiskefartøy noensinne.