Russisk atomrapport avslører sikkerhetsproblemer

En ny rapport fra det russiske atombyrået Rosatom bekrefter norske og russiske miljøverneres bekymring for dårlig sikkerhet. – Vi er glade for åpenheten, sier Yngvild Lorentzen i Naturvernforbundet.

Atomkraftverk

– Å få verifisert fra offisielle kilder det vi har sagt i alle år er et viktig skritt på veien til å få lagt ned de eldste reaktorene, sier Lorentzen, som likevel ble overrasket over alvorlighetsgraden i flere av manglene som påpekes.

Lorentzen leder Naturvernforbundets internasjonale prosjektavdeling, som siden 1996 har samarbeidet med russiske miljøvernere om å få lagt ned de eldste reaktorene i Nordvest-Russland.

– De eldste må stenges
De eldste reaktorene må stenges, de kan ikke oppgraderes til en akseptabel sikkerhetsstandard, påpeker Lorentzen.

Også Naturvernforbundets partnere er glade for åpenheten og samtidig bekymret over faktaene som legges fram.
– Nå er det viktig at rapporten følges opp med konkrete sikkerhetsforbedringer, sier Yuri Ivanov i Kola Environmental Centre.

Naturvernforbundet har fått tilgang til rapporten, og vil sammen med russiske partnere gå gjennom sikkerhetsmanglene og forslagene til løsninger som presenteres.