Samarbeid og økonomisk støtte

Det er mange forskjellige aktører som jobber med temaer relatert til nabolag og boforeninger. De kan hjelpe med å planlegge, arrangere, iverksette eller støtte miljøvennlige tiltak i boforeninger. Det kan være aktuelt å samarbeide med eller søke støtte fra alt fra kommunen, fylkeskommunen og staten til næringsliv, frivillige organisasjoner og stiftelser.

Lokalt samarbeid

Flere av aktivitetene i denne guiden blir gjennomført av miljøorganisasjoner og friluftsråd over hele landet. Medlemmer i boforeninger kan bli med på lokale aktiviteter og arrangementer i regi av disse eller få hjelp til egne initiativ gjennom å benytte seg av deres informasjonsmateriale og materiell.

En boforening bør også benytte seg av mulighetene til å samarbeide om aktiviteter og felles lokaler med frivillige foreninger, som idrettslag, korps, ungdomsklubber, pensjonistforeninger og sanitetsforeninger, samt lokale barnehager og skoler. Ikke minst er det naturlig å innlede samarbeid med andre boforeninger i nærområdet.

Internasjonalt samarbeid

Flere boforeninger inngår samarbeid med lokalsamfunn i andre land, i form av vennskapslandsbyer og bygder. I slike fora diskuterer man felles oppgaver og nyttiggjør seg av hverandres erfaringer. Flere boforeninger engasjerer seg også i det internasjonale arbeidet med å skape bærekraftige lokalsamfunn.

Økonomisk støtte

Boforeninger bør undersøke hvilke støtteordninger kommunen eller bydelen har til sine miljøvennlige tiltak. Samarbeid med andre boforeninger eller relevante aktører øker ofte sjansen for å få støtte. Enova har støtteordninger for energismarte tiltak. I en del kommuner er det opprettet en eller flere frivilligsentraler. Her kan en få hjelp og praktisk støtte når det gjelder tiltak eller å søke om finansiering. Gode ideer kan også få støtte fra private stiftelser.  


Disse aktørene kan bistå din boforening med samarbeid og økonomisk støtte

Boligbyggere:

  • OBOS: er din boforening medlem av OBOS kan dere søke støtte til miljøtiltak via støtteordningen Grønt ansvar
  • Usbl: er din boforening medlem av Usbl kan dere søke støtte til miljøtiltak via støtteordningen Bomiljøfondet

Stiftelser:

  • Sparebankstiftelsen DNB: støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv.
  • Gjensidigestiftelsen: støtter prosjekter som bidrar til et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn.
  • Legathåndboken: utgis hvert år og gir oversikt over mange ulike stipender og legater. Mange er rettet mot studenter, men det er også relevante støtteordninger for boforeninger under kategorien «diverse».

Miljøorganisasjoner:

  • Naturvernforbundet: jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. Finn ditt nærmeste lag av rundt 100 fylkes- og lokallag over hele landet
  • Miljøagentene: er barnas miljøvernorganisasjon. Finn ditt nærmeste av 62 lokallag over hele landet
  • Framtiden i våre hender: arbeider for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk. Finn ditt nærmeste av 35 lokallag over hele landet
  • Bærekraftige liv: et nettverk av folk som går sammen om å senke det økologiske fotavtrykket og øke livskvaliteten i lokalsamfunn over hele landet. Finn ditt nærmeste av 23 lokallag over hele landet

Kommunale virksomheter:

Velorganisasjoner:


Har du tips eller innspill til andre ting som bør være med her? Da hører vi gjerne fra deg! Send en e-post til oss som jobber med Miljøvennlig hverdag