Du er her:


Jernbane

Tog er det mest miljøvennlige transportmiddelet vi har. Jernbanen har minimale utslipp, tar liten plass og bruker lite energi sammenlignet med andre transportformer. Å bygge ut høyhastighetstog, og forbedre jernbanen vi har i dag vil redusere både fly- og biltrafikken kraftig.

Hvis vi skal redusere biltrafikken og utslippene derfra, må vi ha attraktive og gode alternativer. I dag er jernbanenettet gammelt og skrøpelig i store deler av landet. Naturvernforbundet vil fornye det norske jernbanenettet, og prioritere dobbeltspor i områdene med størst trafikk, der miljøgevinsten også blir størst.

Ja til høyere hastighet

Stortinget har holdt på å utrede høyhastighetstog i flere år. Naturvernforbundet mener vi vet nok til å ta den første investeringsbeslutningen så vi kan begynne å bygge jernbane for framtida, som vil kunne utkonkurrere både bil og fly på miljøvennlighet og hastighet.


Artikkelen ble sist oppdatert: 03.02.2012

Nyheter

Sykkelplakat

Høyest utslipp og høyeste investeringer

29.01.2015

At et bilbasert transportsystem i storbyregionene gir høye utslipp av klimagasser, er neppe så overraskende. Men at det også vil kreve høye investeringer, er kanskje ikke like godt kjent. Samtidig vil satsing på å få flere til å gå og sykle, være svært lønnsomt for samfunnet.

Togbilde
Arendalsuka:

Bygger dobbeltspor i Arendal sentrum

09.08.2013

- Tida er inne for bedre og raskere tog til Arendal! Dette sier Marte Rostvåg Ulltveit-Moe fra Naturvernforbundet i Kristiansand, som kjemper for en oppgradering av 75 år gamle Sørlandsbanen.

Sørvestbanen
Gjør stas på toget:

Feira 75 år med Sørlandsbanen

21.06.2013

Naturvernforbundet i Vest-Agder feira i dag Sørlandsbanens 75-årsjubileum. - Nå må vi se framover, og bidra til at jernbanen også blir framtidas miljøvennlige framkomstmidel, sier Marten Rostvåg Ulltveit-Moe, leder i Kristiansand.

Godstog i Gudbrandsdalen

Stort potensial for mer gods på bane

22.03.2013

Forutsatt tilstrekkelige virkemidler – deriblant en konkurransedyktig og kapasitetssterk infrastruktur for tog – er det et potensial for å få firedoble godsmengdene på jernbane mellom Østlandet og Midt-Norge i 2025, sett i forhold til 2008. Dette viser en ny rapport fra Naturvernforbundet.

1

Mer enn femti organisasjoner krever klimakutt i Nasjonal transportplan

25.01.2013

Mer enn femti organisasjoner overleverte i dag et opprop til regjeringen hvor de krever at den kommende nasjonale transportplanen fører til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren. Blant de som har undertegnet, er Fagforbundet, NHO Logistikk og Transport, KS, Norges Automobil-Forbund, Den norske kirke, AUF, Unge Høyre og Utdanningsforbundet.

Viser fra 1 til 8 av totalt 17 artikler