Du er her:


Jernbane

Tog er det mest miljøvennlige transportmiddelet vi har. Jernbanen har minimale utslipp, tar liten plass og bruker lite energi sammenlignet med andre transportformer. Å bygge ut høyhastighetstog, og forbedre jernbanen vi har i dag vil redusere både fly- og biltrafikken kraftig.

Hvis vi skal redusere biltrafikken og utslippene derfra, må vi ha attraktive og gode alternativer. I dag er jernbanenettet gammelt og skrøpelig i store deler av landet. Naturvernforbundet vil fornye det norske jernbanenettet, og prioritere dobbeltspor i områdene med størst trafikk, der miljøgevinsten også blir størst.

Ja til høyere hastighet

Stortinget har holdt på å utrede høyhastighetstog i flere år. Naturvernforbundet mener vi vet nok til å ta den første investeringsbeslutningen så vi kan begynne å bygge jernbane for framtida, som vil kunne utkonkurrere både bil og fly på miljøvennlighet og hastighet.


Artikkelen ble sist oppdatert: 03.02.2012

Nyheter

Godstog i Gudbrandsdalen

Stort potensial for mer gods på bane

22.03.2013 | Sist oppdatert: 28.03.2013

Forutsatt tilstrekkelige virkemidler – deriblant en konkurransedyktig og kapasitetssterk infrastruktur for tog – er det et potensial for å få firedoble godsmengdene på jernbane mellom Østlandet og Midt-Norge i 2025, sett i forhold til 2008. Dette viser en ny rapport fra Naturvernforbundet.

Holen

Vil ha raskere utbygging av dobbeltspor

12.03.2013 | Sist oppdatert: 15.03.2013

Naturvernforbundet ønsker raskere utbygging av dobbeltspor til Halden, Lillehammer og Skien på bekostning av motorveier ved siden av jernbanen.

1

Mer enn femti organisasjoner krever klimakutt i Nasjonal transportplan

25.01.2013 | Sist oppdatert: 25.01.2013

Mer enn femti organisasjoner overleverte i dag et opprop til regjeringen hvor de krever at den kommende nasjonale transportplanen fører til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren. Blant de som har undertegnet, er Fagforbundet, NHO Logistikk og Transport, KS, Norges Automobil-Forbund, Den norske kirke, AUF, Unge Høyre og Utdanningsforbundet.

Tog2

Både bedre og dårligere togtilbud

30.11.2012 | Sist oppdatert: 30.11.2012

Fra 9. desember legger NSB om togrutene på de fleste strekningene. – Dette innebærer flere avganger og et bedre togtilbud for de fleste i Oslo-området, noe som er svært gledelig, understreker Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Tog3

Venta på toget

19.09.2012 | Sist oppdatert: 14.11.2012

Toget har gitt inspirasjon til flere tusen sanger rundt om i verden. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har valgt ut noen togsanger og satt sammen ei spilleliste for samferdselsminister Marit Arnstad. Spillelista ble gitt ministeren i det hun satte seg på toget til Larvik i dag.

Togpassasjerer pa perrong

Bompenger til jernbanen - ja takk!

23.07.2012 | Sist oppdatert: 30.07.2012

Regjeringen åpnet i forrige uke for at bompenger i framtiden skal kunne brukes til å finansiere jernbaneutbygging. Naturvernforbundets råd er klokkeklart: Forslaget er strålende!

Tog vestfossen
Jernbaneutbygging på Østlandet:

– Kommunene må bidra

16.02.2012 | Sist oppdatert: 22.02.2012

Jernbaneverket overleverte i dag sin intercity-utredning til samferdselsministeren. Den viser at det er mulig å bygge ut det såkalte intercity-trianglet mellom Halden, Lillehammer og Skien til moderne dobbeltspor på ti år. Naturvernforbundet mener kommunene sitter med nøkkelen for å få det til å bli en suksess.

Flytoget-ved-Oslo-Lufthavn utsnitt
Miljøorganisasjonene:

Klimavennlige høyhastighetsbaner

25.01.2012 | Sist oppdatert: 01.02.2012

Jernbaneverkets høyhastighetsutredning la i dag fram sine anbefalinger. – Rapportene viser at det er et betydelig trafikkgrunnlag for høyhastighetsbaner i Norge, og at togtrafikken vil være lønnsom og bidra til nye reisevaner som reduserer klimagassutslippene fra vei- og flytrafikken, er miljøorganisasjonenes respons.

Viser fra 9 til 16 av totalt 20 artikler