Sammen om strakstiltak for sykling og gange

Onsdag tok samferdselsminister Knut Arild Hareide imot et opprop fra 17 organisasjoner med krav om strakstiltak for å fremme sykling og gange i kampen for å redusere smittefaren ved transport og samtidig oppnå bærekraftige og menneskevennlige byer og tettsteder. Naturvernforbundet deltok på overrekkelsen.

– Sykling og gange gir lav smitterisiko og bidrar svært positivt for å oppnå bedre byluft, lavere klimagassutslipp og mer menneskevennlige byer og tettsteder. Staten må nå hjelpe kommunene og fylkeskommunene med penger, slik at de sammen kan innføre strakstiltak som gjør det mer attraktiv å sykle og gå, påpeker Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Kollektivtransporten har av smittevernmessige grunner lav kapasitet, og det er svært uheldig om flere begynner å kjøre bil når folk etter hvert i større grad skal forflytte seg til og fra jobben igjen.

– Sykling og gange vil kunne være løsningen for mange. Da gjelder det å gjøre dette attraktivt og trygt. Strakstiltak må på plass, i tillegg til at sykkelveinettet må bygges ut i tråd med langsiktige planer. Riktig satsing nå kan bidra til å skape varige endringer i transportvaner for mange, i positiv retning, påpeker Esmark.

Regjeringen vil antakelig legge fram et forslag til grønn krisepakke for Norge 29. mai. Naturvernforbundet har akkurat sendt inn et innspill til tiltak i transportsektoren, som inkuderer sykling og gange, men også noen andre saker.

– Nå er det viktig at regjeringen prioriterer grønne tiltak, som trekker oss i den retningen vil skal for å kutte klimagassutslipp og ta vare på naturverdiene. Motorvei- og flyplassutbygginger må strykes fra lista over mulige motkonjunkturtiltak i transportsektoren. Foruten satsing på sykling og gange blir det viktig å sikre krisemidler til kollektivtransporten, bygge den ut og videre legge til rette for at mer godstransport flyttes fra vei til bane. Det er også viktig at det stilles strenge klimakrav til luftfarten, noe som betyr at trafikken ikke kan få lov å vokse opp på gamle høyder igjen, avslutter Maren Esmark i Naturvernforbundet.