Sats på strømsparing – makspris kan skape krise

– Vi vil heller ha satsing på energisparetiltak enn makspris på strømmen. Hvis regjeringen nå innfører makspris på strøm for et ubegrenset forbruk, vil det føre til økt forbruk, noe som kan skape en virkelig krise med energimangel til vinteren. Det er en farlig vei å gå, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Strømlinje i Norge
Strømlinje i Norge
– Det er et alvorlig problem at det gis 50 ganger mer til akutt strømstøtte enn tiltak som får ned strømforbruket, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet er enig med Ap-ordførerne, fagbevegelsen og andre som krever nye tiltak fra regjeringen rettet mot energikrisen. Samtidig frykter leder Truls Gulowsen at en ubegrenset makspris på strøm vil bidra til økt forbruk og gi enda svakere forsyningssikkerhet. Naturvernforbundet etterlyser derfor nye energieffektiviseringstiltak.

I fjor foreslo Naturvernforbundet at regjeringen kom med tidenes sparehjelp, slik at folk kan gjennomføre tiltak som gir lavere strømregninger hver eneste måned. Nå er det på høy tid at regjeringen følger opp. Energieffektivisering og energisparing er den raskeste, mest miljøvennlige og den minst konfliktfylte måten å frigjøre elektrisk kraft på. Dette er noe EU og mange europeiske land nå prioriterer ved å innføre strenge krav og klare begrensninger på forbruket, for eksempel hvor mye bygg kan kjøles ned i varmen. Potensialet for redusert forbruk er stort også i Norge.

– Høy strømpris skyldes knapphet på energi, blant annet på grunn av Putins krig. Det er helt nødvendig å hjelpe folk som nå sliter med å betale strømregningene. Men hvis regjeringen er opptatt av politikk som står seg over tid, må vi løse de grunnleggende utfordringene med dagens energisystem. En ubegrenset makspris vil øke forbruket, svekke strømsparingen og forsyningssikkerheten og premiere de som bruker mest strøm, sier Gulowsen.

– Den beste løsningen er å gi strømstøtte for et begrenset forbruk og heller satse på å få strømforbruket kraftig ned gjennom energieffektivisering og -sparing. Det er det som er best for natur, grønn omstilling og lommeboka på sikt, sier Gulowsen.  

Naturvernforbundet noterer at dagens strømstøtte allerede er beregnet å koste 25 milliarder kroner, ifølge regjeringens egne tall. Utvidet makspris til husholdninger og næringsliv vil øke denne kortsiktige satsingen med flere milliarder. Særlig hardt rammede husholdninger og næringsliv bør få egen støtte som ikke reduserer insentivene for strømsparing. Satsingen på strømsparing må i stedet trappes opp med økt støtte. I år er det kun satt av under en halv milliard til energieffektivisering og småpenger til ekstra bostøtte.

– Det er et alvorlig problem at det gis 50 ganger mer til akutt strømstøtte enn tiltak som får ned strømforbruket. Ensidig fokus på strømstøtte, særlig om den gis uten forbrukstak, er feil medisin i en situasjon med reell knapphet. EU og mange store europeiske land ligger langt foran Norge når det gjelder å fokusere knallhardt på energiomstilling og -økonomisering, sier Gulowsen.

– Når staten får inn så mye penger fra økende priser, har regjeringen et enormt handlingsrom for en lenge etterlyst satsing på energieffektivisering. Det vil redusere energikostnadene, skape bærekraftige arbeidsplasser og ruste oss bedre for framtida. En krisepakke for folk og næringsliv som er hardt rammet av høye strømpriser er bedre enn en makspris på strøm, fortsetter Gulowsen.  

Naturvernforbundet etterlyser også en klar prioritering for den verdifulle fornybare kraften vår. I en verden preget av en usikker energisituasjon er det uansvarlig å sløse energi på å utvinne kryptovaluta. Vi krever derfor stans i utvinningen av miljøskadelig og energiintensiv kryptovaluta.  Situasjonen viser også at det er helt feil å bruke knappe fornybare strømressurser til å elektrifisere oljeplattformer.