Savner Sundtoft i skogen

I dag er det Verdens skogdag og miljøorganisasjonene markerer dagen med å undersøke hvordan myndighetene ligger an med å bevare den norske gammelskogen. Det er åpenbart at vi savner miljøminister Sundtoft i skogen.

– Med vern av nye områder i fjor er 2,6 prosent av den produktive skogen vernet. Selv om mange viktige skogområder ble beskyttet i 2014, er nivået dramatisk langt bak målet om ti prosent skogvern innen 2020 og det er fremdeles store faglige mangler i skogvernet, sier generalsekretær i Naturvernforbundet Maren Esmark. 

Umulig å nå 2020-målet med dagens skogverntempo
Med dagens skogverntempo vil Natur og Ungdom nærme seg pensjonistalder før Norge når målet om 10 prosent skogvern. Og det vil være altfor sent, da ti prosent skogvern er et minimum for å redde naturmangfoldet og oppfylle internasjonale forpliktelser innen 2020. 

– Det er et paradoks at Norge, som er kjent som verdensmester i skogvern internasjonalt gjennom regnskogsmilliardene, ikke har råd til å verne sin egen skog. Nå må Sundtoft få opp tempoet i skogvernet og vise at Norge kan være verdensmester her hjemme også, sier Arnstein Vestre, leder i Natur og Ungdom.

Opptrappingsplanen som forsvant
I valgkampen lovte Høyre å gi mer penger til skogvern enn det de rødgrønne gjorde, økt skogvern var prioritert i Høyres valgprogram og kom med i regjeringserklæringen. I tillegg til å øke skogvernpotten til 331 millioner kroner i budsjettet for 2014 vedtok regjeringen Solberg å trappe opp med 100 millioner i året i denne stortingsperioden.  Men i årets budsjett var opptrappingsplanen forduftet.

– Opptrappingsplanen ville gitt 631 millioner kroner til skogvern i 2017, noe som ville vært et skritt i retning av den nødvendige norske skogvernmilliarden. Vi savner Sundtoft i skogen og ber henne få opptrappingsplanen inn i skogvernbudsjettet for neste år, sier WWFs skogbiolog Trude Myhre.

Frivillig vern fungerer
Det var Høyres tidligere miljøvernminister Børge Brende som innførte ordningen «frivillig vern», der skogeiere som ønsker å verne skogen sin tilbyr den frivillig til miljømyndighetene. Ordningen er en suksess og skogeierne står i kø for å få vernet skogene sine, noe som gjør at Tine Sundtoft er i en unik posisjon til å øke skogvernet uten konflikter. 

– Når skogeierne stiller opp med tilbud om frivillig vern, må Sundtoft følge opp med de nødvendige midler. Når ventetiden på betaling for vern blir lang, vil faren være større for at skogeiere heller vil hogge skogen for å få inntekten sin, sier Christian Steel generalsekretær i SABIMA.
Scenario uten økning i skogvernbudsjettet