– Sett hardt mot hardt i miljøpolitikken

I en kommentar til KrFs veivalg ber Naturvernforbundet partiet nå sette hardt mot hardt i klima- og miljøpolitikken i forhandlingene med Erna Solbergs regjering.

Christian Fjellestad

Vi forventer nå at KrF setter hardt mot hardt i forhandlingene med Regjeringa, slik at klima- og naturpolitikken blir betraktelig styrket. Den nyeste rapporten fra FNs klimapanel viser at det trengs langt kraftigere tiltak for å hindre de mest katastrofale konsekvensene av klimaendringene, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Sammen forventer vi nå at KrF og Venstre flytter norsk klima- og naturpolitikk i sin retning, slik at vi kan få dypere klimakutt og større ivaretakelse av den verdifulle naturen vår, sier Ask Lundberg.

For ytterligere kommentarer
Silje Ask Lundberg
Leder i Naturvernforbundet
913 31 729

Maren Esmark
Generalsekretær i Naturvernforbundet
971 83 379