Sjokkert over regjeringens overkjøring av etikkrådets anbefaling

Finansdepartementet vil ikke følge etikkrådets klare råd om å sette oljeselskapene Royal Dutch Shell og Enis virksomhet i Nigerdeltaet til observasjon. Begge selskapene har gjort seg skyldige i alvorlig miljøkriminalitet som har ødelagt store deler av Nigerdeltaet. Naturvernforbundet reagerer kraftig på avgjørelsen til Finansdepartementet.

– Shell har ødelagt livsgrunnlaget for flere lokalsamfunn gjennom den omfattende oljeforurensningen av Nigerdeltaet som de er skyldige i. Fisken har forsvunnet, matjorden er forurenset, og det finnes ikke lenger rent drikkevann noen steder i området. I en rapport fra FN blir området betegnet som et katastrofeområde. Derfor er det hårreisende at finansdepartementet ikke vil følge etikkrådets anbefaling om å sette selskapet under observasjon, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

I en rapport fra 2011 anbefalte FN at Shell rydder opp og tar ansvar for miljøkriminaliteten de har forårsaket i Niger-deltaet. På de to årene som har gått har Shell imidlertid ikke løftet en eneste finger for å følge opp sitt ansvar.

Rafto-pris vinner Nnimmo Bassey fra Nigeria er svært overrasket over beslutningen til Finansdepartmentet. I en e-post til Naturvernforbundet skriver han følgende:

– Det er på tide at det norske pensjonsfondet slutter å investere i forurensende selskap som Shell og ENI. Det å investere i selskap som gir så mye forurensning, er det samme som å delta i ødeleggelsene og samtidig ta imot skitne penger fra det.  Tenk på livene dere kan redde, og miljøet og lokalsamfunnene dere kan forsvare ved å trekke pensjonsfondet ut av slike selskap. Og gjør det nå!

Fakta om etikkrådet:

  •  Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland skal vurdere om investeringer i enkelte selskaper er i strid med pensjonsfondets etiske retningslinjer. Finansdepartementet fatter beslutning om å utelukke selskaper fra fondets investeringsunivers basert på rådets tilrådning. Etikkrådet kan også anbefale at et selskap blir satt under observasjon i en tidsperiode slik at man lettere kan vurdere om et selskap bør utelukkes fra fondets investeringsunivers.
  • Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland tilråder at selskapene Royal Dutch Shell Plc. Og Eni Sp.A blir satt under observasjon på en periode på fire år. I tilrådningene begrunner etikkrådet anbefalingene med at de ser en klar sammenheng mellom de miljøødeleggelsene som finner sted i Niger-deltaet og selskapenes aktivitet. De tror heller ikke det vil skje noen vesentlige endringer i skaden på miljø og lokalbefolkningens livsgrunnlag med mindre selskapenes vilje og evne til å bedre situasjonen endrer seg kraftig.
  • Etikkrådet begrunner anbefalingen om å sette selskapene under observasjon istedenfor utelukking med at selskapene har vist vilje til å bedre situasjonen og har gode forutsetninger til å drive frem en endring.