Skal i retten som «fremmed agent» i Russland

I dag, onsdag 8. april, er Naturvernforbundets russiske partner Za Prirodu i retten for kjempe mot stempelet som «fremmed agent».

Tidlig i mars ble det klart at det russiske Justisdepartementets avdeling i Chelyabinsk fylke hadde satt Za Prirodu på listen over «fremmede agenter». Lover fra 2012 gir myndighetene anledning til å gi sivilsamfunnsorganisasjoner dette stempelet dersom de jobber med påvirkningsarbeid og mottar støtte fra utlandet.

Flere andre russiske organisasjoner som Naturvernforbundet har samarbeidet med har også blitt stemplet som fremmede agenter.

– Naturvernforbundet jobber sammen med Za Prirodu og andre russiske miljøorganisasjoner for å stenge gamle og farlige atomkraftverk, og det er nok russiske myndigheter oppfatter som kontroversielt, sier Yngvild Lorentzen i Naturvernforbundets Internasjonale avdeling.

– Russiske miljøorganisasjoner er fortvilte over lovene som gjør at de kan kalles fremmede agenter, forteller Lorentzen.
– De mener de jobber for naturen, og ikke mot myndighetene.
Også Naturvernforbundet og de andre prosjektpartnerne på Kola og i St. Petersburg er nevnt i dokumentene om Za Prirodu fra Justisdepartementet i Chelyabinsk.

Det er dessverre lite trolig at Za Prirodu klarer å unngå stempelet som fremmede agenter, sier Lorentzen.
– Vi følger nå med på resultatet fra rettsaken i dag, og vurderer løpende hvordan vi skal forholde oss til dette videre.