Skammelig å sende regningen til miljøet og de fattige

– Å sende regningen for utgifter til flyktninger til verdens fattige og miljøet, er skammelig sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

– I stedet for å kutte i regnskogsatsingen og totalt kutte miljøbistanden med 1,4 milliarder, kunne regjeringen økt miljøavgiftene i Norge for å finansiere de økte flyktningekostandene. Da ville den samtidig sikret mindre forurensning.

I London denne uka fortalte Klima- og miljøminister Tine Sundtoft at de vil øke bevilgningene til bevaring av regnskog hvis andre land gjør det samme. I stedet kuttes støtten til formålet med 380 millioner, det dobbelte av det TV-aksjonen innbragte, og over 10 prosent av de samlede bevilgningene. Dette er svært dårlig nytt både for miljøet og de 260 millionene som bor og lever i regnskogen, sier Haltbrekken. – Regjeringen lar med dette miljøet og de fattige ta regningen for den pågående flyktningekatastrofen.
Satsingen på bevaring av regnskog er noe av det viktigste Norge gjør for å unngå farlige klimaendringer. Statsminister Erna Solberg har flere ganger skrytt av satsingen, med god grunn. Så kuttes støtten.

– Det er ubegripelig at regjeringen den ene dagen kan love økte bevilgninger til regnskogsvern, for neste dag å foreslå kraftig reduksjon. Hva er dette for slags signaler å sende til resten av verden – like før klimatoppmøtet i Paris? spør en opprørt Haltbrekken.

Kilder og fakta:

Tine Sundtofts tale i London i går

Her sa hun blant annet: «Norway is willing to consider scaling up its contributions in this field – from the current three billion Norwegian kroner a year – if others do the same.”

Totalt foreslår regjeringen å kutte i miljøbistanden med 1,1 mrd. Det fordeler seg slik:

  • 378 millioner i kutt til regnskogen
  • 250 millioner i kutt til miljøbistand
  • 520 millioner nye kutt i satsingen på fornybar energi i utviklingsland
  • I tillegg kommer kuttet til fornybar energi i utviklingsland på 300 millioner som de foreslo da statsbudsjettet ble lagt frem.

Totalt kutter de 1,4 mrd i den totale miljøbistanden.

I stedet for kunne regjeringen ha skjerpet miljøavgiftene her hjemme, gjerne i tråd med Naturvernforbundets forslag: Økt veibruksavgift for diesel  4,9 mrd (dette vil kutte lokal helseskadelig luftforurensning) Økt elavgift       6,5 mrd (dette vil stimulere til økt energisparing)     Økt grunnavgift på mineralolje  1,5 mrd Økte CO2 avgifter   7 mrd Miljødifferensiert seteavgift på fly    3 mrd Avgift på gruveavfall           0,5 mrd Avvikle tax free         2,5 mrd


Totalt ville det gitt inntekter på 25 mrd kroner.