Skolerusken og strandrydding

De fleste skole- og skolefritidsordninger vil ofte være opptatt av at det for eksempel ikke finnes sprøytespisser, hundebæsj, glasskår, sneiper og snusposer og liknende farlige gjenstander henslengt i nærområdene. Sneiper og snusposer inneholder for eksempel plast. Å bidra til å holde både  skolegården og nærområdet helt ryddet for alminnelig og mer ufarlig forsøpling vil ofte være et  effektivt signal om at forsøpling er uønsket. Det er viktig å ha flere synlige avfallsdunker i utemiljøet, og passe på at de blir jevnlig tømt.

Bevisstgjøring om at er avfallsdunken full må man finnen en annen er og viktig.  Barn og voksne på skolen kan med fordel jevnlig ha ryddeaksjoner. Det anbefales sjekk av uteområdet daglig før en tar det i bruk.

Skolen kan også enkelt oppmuntre til hverdagsrydding med å ha plukkeklype, hansker, poser og egnet avfallsdunk lett tilgjengelig i inngangspartiet.

Vær også spesielt oppmerksom på byggavfall som ofte oppstår under  vedlikeholdsarbeider: Pakkebånd, skruer, folie og plastfresespon på avveie kan være farlig. Søppeljakt i nærområdet kan med fordel inkluderes i undervisningen.

Det finnes en rekke undervisningsopplegg om temaet, se senere kapittel. Men for eksempel 5forHvalen fra LOOP eller Beintøft fra Miljøagentene er fine aksjoner man kan delta i på høsten.