Slik kan du ta ned forbruket ditt

Nordmenn er i europatoppen på forbruk, og ligger høyere enn de andre skandinaviske landene. Blir du med på å endre det?

Nabolagsmarked

I en rapport skrevet av Sintef i samarbeid med Naturvernforbundet, kommer det fram at det norske forbruket akselererer utryddelsen av arter globalt.

Naturvernforbundet jobber hele året med små og store tiltak som skal bidra til å ta ned forbruket vårt. Vi jobber for å spre kunnskap om hvordan vi kan ta ned forbruket, både politisk og ut mot den brede befolkningen.

Gjennom ulike arrangementer og tiltak håper vi at engasjementet for en bærekraftig livsstil vokser, slik at også naturen kan få vokse seg stor, vill og vakker igjen. Vil du bidra til at vi kan fortsette med dette? Bli med i vår voksende bevegelse for klima og miljø!

Under har vi listet opp noen av våre tiltak og virkemidler for å ta ned det norske forbruket, i arbeidet mot en mer bærekraftig livsstil i tråd med planetens tåleevne. Våre fylkes- og lokallag arrangerer en rekke ulike medlemsaktiviteter. Du finner lagenes hjemmesider øverst i toppmenyen, med mer informasjon om ditt nærområde.

Nabolagsmarked

Nabolagsmarked
Barn elsker Nabolagsmarked! Foto: Fartein Rudjord

1. juni 2023 er det klart for årets nabolagsmarked. Konseptet er enkelt: Få folk i nabolaget til finne frem ting de ikke lenger trenger, og lage en bod rett utenfor huset. Om alle i nabolaget gjør det – blir det både en hyggelig og givende dag. Tingene kan gis bort, selges eller byttes bort. Med nabolagsmarked bidrar du til at tingene du ikke lenger bruker, får lenger levetid hos noen andre. Det fører med seg både utslippskutt, til å spare naturen for unødvendige ressursuttak, og til en bevisstgjøring av gjenbruk og delingskultur. Sirkulær økonomi i praksis!

Ta vare på det du har

En fin måte å redusere det naturskadelige forbruket, er å ta bedre vare på det vi allerede har skaffet oss. Vedlikehold og reparasjon gjør at tingene varer lengre og vi slipper å kjøpe nytt. Dermed slipper vi å utvinne nye råmaterialer, å produsere, transportere og selge nye produkter.

På nettsiden tavarepadetduhar.no har vi samlet fiksetips for deg som vil gjøre enkelt vedlikehold og reparasjoner selv. Om du ikke fikser det selv, har vi også en nasjonal oversikt over reparatører som kan hjelpe deg.

Den store klesbyttedagen

Hvert år arrangerer vi gjenbruksfest der du bor! Foto: Amanda Iversen Orlich

Hvert år arrangerer Naturvernforbundet Den store klesbyttedagen, og hvert år er responsen enorm. I år var det langt over 200 arrangementer fra Karasjok i nord til Kristiansand i sør. Dette er et nasjonalt arrangement der vi oppfordrer frivillige i hele landet til både å arrangere og å delta på klesbyttedager i sine lokalmiljø. Vi veileder arrangørene og deltakerne i hele perioden opp mot selve dagen.

Som med nabolagsmarkedet, er det en stor verdi i seg selv å møtes rundt fokus på bærekraft, natur og klima. I tillegg vet vi at det spiller en rolle i den store sammenhengen: Hvis vi legger til grunn at alle hadde kjøpt nye plagg i stedet for å bytte, bidro klesbyttedagen i Norge 2022 til å spare over 62 tonn kjemikalier, 576 tonn CO2 og over 121 millioner liter vann. 

Strandryddedagen

Dugnaden med å rydde strender for plast og annet søppel har spredt seg til hele landet. Strandryddedagen arrangeres av Hold Norge rent og er Norges største kollektive ryddedugnad. Naturvernforbundet er med på å arrangere en rekke strandryddinger, sammen med organisasjoner, foreninger, lag og andre frivillige. I 2021 deltok over 40 000 frivillige på mer enn tre tusen ryddeaksjoner. Nærmere 1200 tonn søppel ble da samlet inn.

Tiltak og virkemidler for å ta ned forbruket

I tillegg til store nasjonale arrangementer rettet mot private forbrukere, jobber Naturvernforbundet politisk med å få ned forbruket. Vi har utviklet en egen oversikt med tiltak og virkemidler som kan settes ut i livet ganske fort, av politikere på alle nivåer, arbeidstakere og privatpersoner, dersom man ønsker å være med på en dugnad for å få ned det norske forbruket. Les mer her.