Små øystater bekymret for klimatoppmøte

Små øystater vil være blant de hardest rammede landene hvis verden ikke klarer å stoppe farlige klimaendringer. Under avslutningen av klimaforhandlingene i Tianjin i dag uttrykte Alliansen av små øystater alvorlig bekymring for mulighetene for framskritt på COP 16 i Cancún.

En ukes forhandlinger i Tianjin, Kina, har ikke gitt nevneverdige framskritt i arbeidet med en ny klimaavtale. Møtet ble avsluttet  med sterk uenighet om hvordan resultatet av diskusjonene i Tianjin skulle bringes videre til Cancún-toppmøtet i desember, og avtaleteksten det forhandles om har ikke blitt mye klarere for vedtak i løpet av den siste uka.

Alliansen av små øystater (AOSIS) gjorde det under dagens avslutning klart at de er bekymret for hva som kan oppnås i Cancún. For dem er det avgjørende å bestemme i Cancún at rike land skal påta seg en ny periode med forpliktelser under Kyotoprotokollen. De ønsker seg også en ny juridisk bindende klimaavtale ved siden av Kyoto, som kan gi utslippsforpliktelser til USA og beskrive hvordan utviklingsland skal kutte sine utslipp.

En rekke utviklingsland stiller som betingelse for alle vedtak som skal gjøres i Cancún at Kyotoprotokollen videreføres, slik at de rike landene som har sluttet seg til den får juridisk bindende forpliktelser til å kutte sine klimagassutslipp også etter 2012. Brasil ga i løpet av møtet honnør til Norge, fordi Norge som et av få industriland har sagt seg villige til å påta seg en ny periode med slike forpliktelser dersom det inngår som en del av en større, helhetlig avtale.

På den andre siden har USA stilt betingelser om innrømmelser fra store utviklingsland som Kina, og sagt at de ikke vil akseptere å gjøre vedtak på områder med større enighet (som bevaring av regnskog og tilpasning til klimaendringer) med mindre de får gjennomslag for viktige krav på vanskeligere områder i forhandlingene. Møtet i Tianjin har vært preget av stadig hardere fronter, særlig mellom USA og Kina som senest i dag utvekslet nye harde beskyldninger mot hverandre i media.

En mer detaljert oppsummering av forhandlingene i Tianjin vil bli publisert på www.cop16.no i løpet av de nærmeste dagene.