Stans miljøfiendtlige og udemokratiske endringer i plan- og bygningsloven

Naturvernforbundets landsstyre ber regjeringen trekke forslaget om endringer i plan- og bygningsloven. Endringene vil være en kraftig svekkelse av miljøhensyn i arealforvaltningen og undergraver lokaldemokratiets legitimitet og det sivile samfunnets mulighet til medbestemmelse og kunnskapsdeling. Dette kommer i tillegg til de senere års svekkelse av statlige miljømyndigheters handlingsrom som følge av regjeringens styringssignaler om mindre bruk av innsigelse.

Denne uttalelsen ble vedtatt av Naturvernforbundets landsstyre 19. september 2020.

Bruk av arealer i Norge bestemmes i kommunene, når lokalpolitikerne vedtar fireårige kommuneplaner og gjennom detaljerte reguleringsplaner. Plan- og bygningsloven gir oss alle en viktig demokratisk rett til å bli hørt. Naturvernforbundet med alle frivillige og engasjerte medlemmer bruker denne demokratiske retten i sitt arbeid for å bevare natur- og friluftsområder for alle. Vi deltar i planprosessen på vegne av allmennheten fordi loven sikrer oss muligheten – og fordi det nytter.

Regjeringen vil la utbyggeres ønske om lettvinte bakveier gå foran fellesskapets behov for åpne og inkluderende planprosesser i kommunene.

Regjeringen foreslår å gi kommunene økt handlingsrom i dispensasjonssaker, ved at utbyggere raskt og effektivt kan få omgjort deler av kommunale arealplaner ved dispensasjon. Og det uten nye høringer og uten at lokalbefolkning, naturverninteresser eller andre berørte parter blir informert og får si sin mening. Regjeringen foreslår nå å erstatte åpne, grundige, demokratiske prosesser for arealbruk i kommunen med et system som tilbyr utbyggere en bakdør til utbyggingstillatelser. Unike natur- og friluftsområder kan fjernes med et enkelt pennestrøk, på et kort ettermiddagsmøte i kommunestyret, hvis regjeringen får endret plan- og bygningsloven slik den nå vil.

Naturvernforbundet krever at lovendringsforslaget trekkes og ber regjeringen samtidig igangsette et arbeid for å styrke miljøhensynet i arealforvaltningen, i tråd med rådene fra evalueringen av plan- og bygningsloven 2014–2018 (EVAPLAN).