Stans ulvejakta

Regjeringen har utvidet jakttiden på ulv. Naturvernforbundet er svært kritiske til at det jaktes på ulv i parringstiden.

Portrett av Naturvernforbundets leder, Truls Gulowsen

Stortinget har vedtatt at ulvesonen skal være ulvens prioriterte leveområde. Inne i ulvesona skal ulven få leve så naturlig som mulig. Nå starter den viktige parringstiden som skal bidra til at det blir født nye ulvevalper til våren.  Jaktforbud i parrings- og hekke- og yngletid er et viktig prinsipp i naturforvaltningen i Norge.

– Det er veldig leit at Regjeringen trosser dyretiske hensyn og faglige råd og tvinger frem jakt på ulv nå, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. 

Likevel har Landbruksminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Barth Eide har nylig bestemt at det skal jaktes og skytes inntil 17 ulver i to familiegrupper og tillatt at jakten foregår utenfor normal jakttid. Jakttida inne i ulvesonen er normalt avgrenset ut fra et faglig og kunnskapsbasert grunnlag knyttet til ulvens biologi. I ulvesona er denne satt til 01. 01.-15.02.

I ulvesona, som utgjør kun 5 % av Norges landareal, skal bestandsmålet for ulv oppnås og der skal ulven få leve og yngle og der er det flere biologisk viktige hensyn som ligger til grunn.

Jakt og skyting av dyr etter 15. februar betyr at ulvene forstyrres unødig og i verste fall skytes i en særdeles sårbar periode.  Jakt på denne tiden av året øker risikoen for at parring ikke skjer.  Drektige hunnulver kan miste sin partner – og det er også en liten risiko for at drektige hunnulver skytes.  

– Dette er jo også stikk i strid med Stortingets vedtatte føringer om at rovdyra skal forvaltes på en bærekraftig og økologisk måte, sier Truls Gulowsen.

Og det er alvorlig at myndighetene kun hører på rovdyrmotstandere og ser bort fra den todelte målsettingen der også rovdyra skal hensynstas, et prinsipp som Naturvernforbundet anser som en vesentlig i rovdyrforvaltningen.