Stanser oppdrettsplaner

Det blir ikke oppdrettsanlegg i de rike fugleområdene ved Sklinna i Trøndelag. Miljødirektoratet har nå stadfestet vedtaket om å si nei til planene.

– Dette er det eneste riktige å gjøre. Sklinna er et internasjonalt vernet område, og Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni. Et typisk eksempel på et område der vi må unngå å gjøre ting som forringer naturverdiene, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet i Trøndelag var blant de som klaget på det opprinnelige vedtaket om å tillate oppdrett i området.

Sklinna er den eneste sjøfuglkolonien mellom Runde og Røst med et komplett utvalg av de vanlige artene knyttet til fuglefjell. Siden Sklinna er et Ramsarområde, et verneområde med internasjonalt ansvar for enkelte arter, er norske myndigheter forpliktet til å sikre at området bevares og ikke utnyttes for forurensning og annen ødeleggelse.

Bilde tv: Lomvi på Sklinna.
Foto: Svein-Håkon Lorentzen

Med forankring inne i eksisterende verneområde søkte Salmonor om et oppdrettsanlegg med 12 åpne merder pluss andre installasjoner. Til tross for at nyere undersøkelser viser at fuglene bruker områder langt utenfor etablert verneområde for å hente mat, ble oppdrettsanlegget planlagt bare 450 meter unna dagens vernegrense. Det planlagte oppdrettsanlegget var dermed plassert midt i sjøfuglenes beiteområder. Verneområdet er også planlagt utvidet, nettopp for å sikre fuglelivet.