Statens miljøeksperter ber om flere undersøkelser

Direktoratet for naturforvaltning og Klima og forurensningsdirektoratet ber om et år med ytterligere undersøkelser om miljøkonsekvensene av gruvedrift i Engebøfjellet og sjødeponi i Førdefjorden.

Les mer i Bergens Tidende: http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Tilrar-utsetjing-2673285.html