Steg i riktig retning

Naturvernforbundet er glad for at det ble enighet om et klimaforlik på Stortinget i dag. – Forliket tar klimapolitikken noen skritt i riktig retning, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken. Han mener økt satsing på kollektivtrafikk og jernbane gjør at det blir lettere å velge trikk, buss og tog framfor bil.

Diskusjon med Naturvernforbundet

Klimaforliket er en grunnplanke, ifølge naturvernforbundlederen. Nå vil Naturvernforbundet jobbe for å få på plass flere tiltak slik at kuttene blir enda større i årene framover.

Mer til energieffektivisering

Forliket lover blant annet økt satsing på energieffektivisering. Det skal settes mål for energieffektiviseringen i bygg og det skal komme bedre støtteordninger.

– Økt satsing på energieffektivisering er et av de viktigste klimatiltakene, sier Haltbrekken.

– Vi kan spare over 10 TWh i norske bygg. Bedre støtteordninger gjør at familier nå kan få støtte til å gjennomføre tiltak som redusere deres energiforbruk. Etterisolering og utskifting av gamle vinduer er noe av det viktigste vi kan gjøre.

Endelig oljeforbud

Oljefyring blir med forliket forbudt fra 2020 og skal være borte fra statlige bygg innen 2018.

– Naturvernforbundet har lenge jobba mot oljefyring, forbudet er en stor seier, sier Haltbrekken.

Organisasjonenes krav hjalp

Etter bruddet i klimaforhandlingene forrige uke samla over 80 organisasjoner og enkeltpersoner seg om et opprop som ba politikerne sette seg ned igjen for å bli enige om et ambisiøst forlik.

– Oppropet og den fantastiske mobiliseringen for å få et forlik har hatt stor betydning, sier Haltbrekken.

– Enigheten i dag viser at vårt arbeid nytter.