Sterk oljemotstand på klimademonstrasjon

Flere hundre mennesker demonstrerte for et vendepunkt i klimapolitikken. Gleden var stor da regjeringen annonserte at de har snudd og ikke kommer til å åpne Lofoten og Mørekysten for oljeboring likevel.

Mennesker på demonstrasjon mot olje

Mer enn 30 organisasjoner fra trossamfunn, miljøbevegelse og fagbevegelse var i går ettermiddag samlet foran Stortinget i Oslo for å legge press på norske politikere for å følge opp klimaavtalen fra Paris. Spesielt var det regjeringens oljepolitikk som fikk gjennomgå, både i sang, slagord og appeller.

Onsdag kom nyheten om at regjeringen åpner opp for oljeindustrien i Lofoten og Mørekysten gjennom 24. konsesjonsrunde. Dette vakte sterk motstand i miljøbevegelsen. I går snudde regjeringen og annonserte på demonstrasjonen at de likevel ikke vil lyse ut disse blokkene.

Naturvernforbundet er fornøyd med at Tord Lien har vendt om.

– Dette bør være et kraftig varsku til alle dem som forsøker å få åpnet Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet. Vi kommer aldri til å gå med på en snikåpning, eller at deler av området blir gjort tilgjengelig for oljeindustrien, slik regjeringen nå forsøkte å gjøre, sier Silje Ask Lundberg, fungerende leder i Naturvernforbundet.

Appellantene på demonstrasjonen var også tydelige på at vi krever mer av politikerne.


– Det nytter ikke med politisk omstillingsvilje som svinger i takt med oljeprisene, for kloden trenger en ny kurs, uavhengig av om olja er dyr eller billig, sa Kjersti Barsok, nestleder i Norsk Tjenestemannslag.

– Dette viser at folkelig motstand virker, sa Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge. Beskjeden fra alle samlet her i dag er at vi trenger en ny klimapolitikk og regjeringen bør ta til vettet og avlyse hele 24. konsesjonsrunde. 

– Vi har fått mye rikdom av oljen her i Norge, derfor må vi ta ansvar og redusere utslipp her hjemme, sa Harveen Kaur, Miljøsikh.

Til stede var også Øivind «Elg» Elgenes, kjent fra bandet Dance with a stranger. Han spilte et par låter og var utålmodig på vegne av klodens fremtid:

– Jeg er bestefar til fire barnebarn og veldig bekymret for fremtiden. Politikerne må ta grep for at vi skal ta vare på jorda vår.
 
Organisasjonene bak demonstrasjonen «Vendepunkt» stiller tre klimakrav til norske politikere:
– La oljen i Arktis bli liggende (skal Paris-målene nås må mesteparten av oljen og gassen bli liggende i bakken)
– 100 000 nye klimajobber (regjeringen må legge til rette for minst 100 000 nye jobber som bidrar til å redusere klimagassutslipp og omstille Norge)
– Vis rettferdighet (Norge må følge opp sine forpliktelser med kraftige utslippskutt innenlands, og øke støtten til omlegging og skadebegrensning i Sør)