Sterk tale fra Filippinene

– Jeg snakker på vegne av de hundrevis som har omkommet i tragedien hjemme, sa Naderev M. Saño, Filipinenes sjefsforhandler i Qatar. Han ga klimatoppmøtet en kraftig påminnelse om hva disse forhandlingene egentlig handler om. Fillipinene har de siste dagene vært hjemsøkt av en ufattelig storm.

Konferansen, UN Climate Change Conference

Mot slutten av klimaforhandlingene appellerte den gråtkvalte sjefsforhandleren for Filipinene til verden og dens ledere om at man nå åpne øyene for den virkeligheten vi faktisk står overfor. Øystaten Filipinene med dens 7100 øyer har opplevd en av sine verste tyfoner i historien. Befolkningen på 100 millioner står i frontlinjen av klimaendringene.

– Jeg appellerer til hele verden. Jeg appellerer til ledere over hele verden om å åpne våre øyne for å se den virkelighet vi lever i. Jeg appellerer til ministre. Har vi gjort nok? Har vi klart å gi det verden krever av oss?  De neste par timene gir oss muligheten til føre oss inn på rett vei for å løse klimakrisen. Kyotoprotokollens videreføring er beviset på hvorvidt vi oppnår suksess her i Doha. Et dårlig utfall er rett og slett ikke akseptabelt, sa Saño.

– Resultatet av vårt arbeid handler ikke om hva våre politiske ledere ønsker, det handler om hva jordens 7 milliarder mennesker krever. Jeg appellerer til alle, vær så snill. Ingen flere utsettelser, ingen flere unnskyldninger. La 2012 huskes som året hvor vi fant mot og vilje til å ta ansvar for den framtiden vi ønsker, sa sjefforhandleren.

Enorme ødeleggelser

De siste dagene har bilder av de enorme ødeleggelsene gått over alle TV-skjermer og avisforsider her i Doha.  Nyhetssendingene viser døde mennesker, ødelagte hus og infrastruktur og stor menneskelige lidelser. Den filippinske sjefsforhandleren takket for støtten fra sivilsamfunnet, spesielt ungdom.  Talen fikk stor applaus både i radene blant forhandlere og hos sivilsamfunnet.

Rett før den filippinske talen hadde Australia nettopp takket alle landene for en god innsats under disse forhandlingene. Australia har denne måneden lagt på bordet sine utslippsforpliktelser som i realiteten betyr at landet ikke skal gjøre noen reduksjoner i egne klimagassutslipp.

Da FNs generalsekretær Ban Ki-moon kom til Doha onsdag, sa han at de rike landene bærer ansvaret for klimaendringene og bør ta ledelsen i Doha-forhandlingene. I det har han klare krav fra utviklingslandene i ryggen her i Doha.