– Stopp nedslaktingen av jerv

Naturvernforbundet vil ha slutt på at jerver blir drept i hiene. Jervebestanden er utsatt for omfattende jakt de siste årene, og døde dyr regnesmed når kvotene settes. – Myndighetene gir inntrykk av at antall jerv i norske fjell er mye større enn i virkeligheten, sier fagleder i Naturvernforbundet Arnodd Håpnes.

Jervebestanden er skutt kraftig ned de siste årene. For 2017 registrerte myndighetene kun 40 jervehunner som lyktes med å få unger, som likevel er hårfint over det lave bestandsmålet på 39. På dette grunnlaget er det beregnet at hele bestanden utgjør 324 dyr. Av disse blir det bestemt at 113 skulle felles innen 15. februar i år. I dette bestandstallet blir ikke-eksisterende dyr medregnet.

– Å avlive hvert tredje dyr i en bestand vil for de fleste fortone seg som påfallende mye. I virkeligheten er det langt verre, sier Håpnes. – At ti av de førti kullene allerede var sporet opp og skutt i hiene i fjor vår, holdes utenfor når avgjørelsen om fellingsnivå blir tatt. Skulle man målt bestanden i faktisk levende dyr, utgjør 113 dyr halvparten av bestanden, som de vil ta ut i et jafs, forklarer han. 

Jakt på spøkelsesdyr
– Når myndighetene legger en blanding av levende og skutte dyr til grunn, blir deler av jervejakten også en jakt på spøkelsesdyr – dyr som ikke eksisterer. Følgelig kommer de heller ikke i nærheten av å få ut kvoten på 113 dyr. Resultatet som nettopp ble offentliggjort, viste at man kun hadde lyktes med å avlive mer enn 40. Men i stedet for å erkjenne at dette også skyldes færre dyr å skyte på enn forutsatt – hva skjer ?

Håpnes svarer selv: – Da fortsetter nedskytingen. Dagen etter jaktslutt går myndighetene i gang med såkalte ekstraordinære uttak. Får de da ikke skutt ut ønsket antall enkeltdyr, fortsetter det til våren med nye uttak fra hiene. Til sommeren skal så nye mål for neste jaktsesong bestemmes, basert på registrerte ungekull, uten at utførte hi-drap telles med.

Norsk ansvar
– Det er en morbid innebygd dynamikk i det norske jerve-regimet, vel egnet til å underbygge inntrykket av Norge som Europas superversting når det kommer til rovdyrforvaltning, mener Håpnes. Det hører også med i bildet at jerv er «norsk ansvarsart» fordi en så stor del av Europas jervebestand fortsatt befinner seg i Norge.

For ytterligere kommentarer
Arnodd Håpnes
Fagleder i Naturvernforbundet
911 92 234