Store giftutslipp ble ikke rapportert

Oljebransjen kan ha sluppet ut opptil fire ganger mer «svarte kjemikalier» enn tidligere anslått. Representanter for norsk olje og gass innrømmer at utslipp av miljøgifter i form av brannskum har vært underrapportert. Naturvernforbundet krever at giftig brannskum fases ut raskest mulig.

Såkalte PFAS-stoffer er like lite nedbrytbare som atomavfall, og kan skade både natur og mennesker. Allikevel har store mengder av disse stoffene blitt dumpet rett i matfatet i form av brannskum fra oljeindustrien – uten at det har blitt rapportert til myndighetene.  – Hårreisende, mener Naturvernforbundets fagrådgiver Per-Erik Schulze.

– Allmennheten har ikke fått et korrekt bilde av hvor store de farligste kjemikalieutslippene fra oljeindustrien er. Hvis vi regner inn brannskum aleine, er vi oppe i tre-fire ganger større utslipp enn det som er rapportert. 

Utslippene foregår midt i et rikt fiskeområde i Nordsjøen, og Schulze frykter at underrapporteringa har gjort vondt verre.

– Den manglende rapporteringa har konsekvenser.  Vi har tapt tid, som kunne vært brukt til å gjøre tiltak og framskynde utfasinga av disse stoffene. Dessverre framstår det som om både oljeindustrien og forvaltninga har latt det skure.

Det giftige brannskummet har allerede blitt faset ut av Avinor, til fordel for et miljøvennlig alternativ.

–   Disse utslippene kunne vært unngått for lenge siden. Avinor ble ferdig med å fase ut miljøskadelig brannskum i fjor, til fordel for miljøskum. Nå må oljebransjen raskest mulig gjøre ferdig sin egen utfasing av disse stoffene, sier Schulze. 

I det vedlagte notatet, kan du se svarene fra Norsk olje og gass, og Naturvernforbundets beregninger av urapporterte utslipp.