– Støre må gå av som leder av Havpanelet

– Norge og Jonas Gahr Støre må ut av det internasjonale havpanelet om ikke regjeringen stopper planene om gruvedrift på havbunnen.

Tegning av to gravemaskiner på bunnen av havet, med et fjell av slam mellom seg. Et skip og en hval ved overflaten.wwf-Per-Ragnar-Mokleby

Man kan ikke «forplikte seg» til bærekraftig forvaltning av alle sine havområder og samtidig jobbe for gruvedrift på havbunnen.

Det sier lederne i Naturvernforbundet (NNV) og Natur og Ungdom (NU), Truls Gulowsen og Gina Gylver.

Miljøorganisasjoner over hele verden aksjonerer mandag 2. oktober mot regjeringens planer om å utvinne mineraler på havbunnen uten å ha i nærheten av nok kunnskap om konsekvensene. I Norge deltar NNV og NU foran Stortinget fra klokken 15:30. Ute i verden blir det markeringer foran 19 norske ambassader, fra Australia og USA til Mosambik og Belgia.

– Må stoppe

– At Støre sitter som leder svekker legitimiteten til hele Havpanelet, sier de to.

 • Havpanelet, som består av stats- og regjeringssjefer fra 14 land.
 • Det har forpliktet seg til bærekraftig forvaltning av alle sine havområder – og kysten de vender mot – innen 2025.
 • Panelet ble etablert i 2018 med Norge i førersetet. Erna Solberg ledet panelet sammen med Palaus president frem til 2021, før Jonas Gahr Støre tok over.

Til aksjons-mandagen 2. oktober har over 30 organisasjoner fra hele verden undertegnet et opprop der de krever at Jonas Gahr Støre går av som leder av Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi – også kalt Havpanelet ­– om ikke Norge snur i saken om gruvedrift på havbunnen og stanser åpningsprosessen. 

I dag har miljøaktivister og havforkjempere over hele kloden forent krefter for å stanse regjeringens forslag om å åpne for gruvedrift i dyphavet i norske farvann – uten å vite hvordan det vil ramme andre prosesser og organismer i dypet.

Gjennom markeringer utenfor norske ambassader i 19 land i tillegg til flere steder i Norge, inkludert Svalbard, markerer organisasjonene sin motstand mot regjeringens planer om å åpne for gruvedrift på havbunnen. Område de vil åpne er på størrelse med New Zealand, helt opp mot kysten av Svalbard.

Sammen med 22 internasjonale og 11 norske organisasjoner, sender de mandag et brev til Norges statsminister med det samme tydelige budskapet: Støre må stanse gruvedrift på havbunnen eller gå av som leder av Havpanelet.  

Alvorligste naturinngrep noensinne

– Det er pinlig at slike protester er nødvendig, men det er heldigvis fullt mulig å stoppe denne prosessen – ved å trekke saken tilbake fra Stortinget, sier Naturvernforbunds-leder Truls Gulowsen. Han sier det er mange her til lands som ikke har fått med seg at regjeringen faktisk ønsker å åpne for gruvedrift på havbunnen. – Bare det sier noe om hvor forhastet og dårlig prosessen er. Det er svært alvorlig. Gruvedrift på havbunnen kan bli Norges største naturinngrep noensinne.

truls og gina prater
Truls Gulowsen og Gina Gylver. Foto: Rasmus M. Berg

Også Gina Gylver, som leder Natur og Ungdom, er svært kritisk.

– Denne bølgen av internasjonal motstand bør være en vekker for norske politikere. Norge liker å fremstå som en grønn ledestjerne, men når regjeringen vil åpne for gruvedrift på havbunnen i dette farlig høye tempoet og med et så katastrofalt dårlig kunnskapsgrunnlag, mister vi all troverdighet, sier Gina Gylver. Hun mener det er «superalvorlig» at folk over hele verden nå vil kaste Jonas Gahr Støre som leder av Havpanelet. ­- Norges omdømme står på spill, sier hun, men legger til: – Vi kan fortsatt snu og beskytte de unike og sårbare arktiske havområdene som er så viktige for hele verdenshavet.” 

Må ta et skritt tilbake

Blant organisasjonene som står bak kravet, finnes blant andre Greenpeace og WWF, Verdens naturfond, to av verdens største miljøorganisasjoner. 

Jonas Gahr Støre leder Havpanelet sammen med presidenten av øystaten Palau. Gjennom Havpanelet har Norge forpliktet seg til å «beskytte og gjenopprette havets helse», forvalte havet «100 prosent bærekraftig» og «sikre havets helse og rikdom for fremtidige generasjoner». 

Aktivistene og organisasjonene som i dag står sammen, mener gruvedrift på havbunnen er i strid med disse forpliktelsene og flere av Havpanelets anbefalinger og kjerneprinsipper.

Fra Oslo til Longyearbyen

I brevet skriver de at det ikke er for sent for Støre å leve opp til ansvaret som ligger til hans rolle i Havpanelet, og etablere Norge som et ledende land i den økende motstanden mot gruvedrift på havbunnen. Videre står det:

“Vi oppfordrer deg til å ta et steg tilbake, ikke tillate denne ødeleggende virksomheten og støtte et globalt moratorium mot gruvedrift i dyphavet. Med mindre den norske regjeringen stopper åpningsprosessen, mener vi at Norge bør trekke seg som leder av Havpanelet.”

I Norge holdes det markeringer i blant annet Bergen, Trondheim, Harstad og Longyearbyen. I Oslo blir det markering utenfor Stortinget kl. 15.30 med appeller fra miljøbevegelsen, fagpersoner, AUF og Sosialistisk Ungdom. 

Bakgrunn: Hvorfor er gruvedrift på havbunnen så risikabelt?

 • Gruvedrift på havbunnen risikerer å bli Norges største naturinngrep noensinne. Vi risikerer å utrydde arter vi ikke vet finnes, forstyrre verdens største karbonlager og sette verdens fiskebestander i fare.
 • Flere statlige organer, blant annet Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet, har kritisert konsekvensutredningen som ligger til grunn for åpningsmeldingen. Den skal være så mangelfull at den ikke kan danne grunnlaget for en helhetlig vurdering av miljøkonsekvensene av leting og utvinning. 
 • Vi vet nesten ingenting om miljøforholdene i over 99 prosent av det planlagte åpningsområdet.
 • Å starte åpningsprosessen går imot Norges lovord om å forvalte naturressursene i henhold til vitenskapelige råd og føre-var-prinsipp.
 • Det er stor internasjonal motstand mot gruvedrift på havbunnen. 21 land, inkludert Tyskland, Frankrike, Portugal, Fiji og Palau, som Norge leder Havpanelet sammen med, samt Europaparlamentet, har tatt til orde for en pause eller forbud mot den nye industrien. De er støttet av en rekke organisasjoner, flere urfolksgrupper, forskere, fiskeri- og sjømatorganisasjoner og store selskap.
 • I tillegg har Europas toppforskere konkludert med at mineralene fra havbunnen ikke er nødvendige for å gjennomføre det grønne skiftet.
 • Norge bør ta ansvar som leder av Havpanelet, si nei til en miljøskadelig næring og gå foran i kampen mot gruvedrift på havbunnen.

Organisasjonene som har signert brevet til Jonas Gahr Støre:
AbibiNsroma Foundation, The Blue Climate Initiative, Civil Society Forum of Tonga, Deep Sea Mining Campaign, Deep Sea Conservation Coalition, Deutsche Stiftung Meeresschutz (DSM), Ecologistas en Acción, Environmental Justice Foundation, Greenpeace, Kiwis Against Seabed Mining (KASM), #LookDown, Oceans North, Sciaena, Seas At Risk, SeaLegacy, Sharkproject, Sustainable Ocean Alliance, Te Ipukarea Society, Tonga National Youth Congress, Tuvalu Climate Action Network (TuCAN), Women4Oceans, WWF International, Miljøstiftelsen Bellona, Besteforeldrenes klimaaksjon, BirdLife Norway, ForUM, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Sabima, Spire, World Saving Hustle og WWF Verdens naturfond 

Reaksjoner fra miljøorganisasjonene:

 • WWF Verdens naturfond v/ generalsekretær Karoline Andaur:

“Det er ikke for sent for Norge å leve opp til det ansvaret som ligger i rollen som leder av Havpanelet, oppfylle sine forpliktelser om bærekraftig og kunnskapsbasert havforvaltning og etablere et moratorium mot gruvedrift i dyphavet. Om Norge ikke snur i saken og åpner sine farvann for den ødeleggende industrien, må Støre ta konsekvensene og gi fra seg plassen.”

 • Greenpeace v/ fagrådgiver for havbunnen Haldis Tjeldflaat Helle:

«Å åpne for gruvedrift på havbunnen samtidig som man har forpliktet seg til 100 prosent bærekraftig havforvaltning er havhykleri på sitt verste. Framfor å vise lederskap i arbeidet for å ta vare på havene, velger Norge å ignorere de klokkeklare faglige advarslene om konsekvensene av gruvedrift på havbunnen. Dette sender farlige signaler til andre land, og kan resultere i dramatiske konsekvenser for økosystemer langt utenfor Norges landegrenser.”

 • Besteforeldrenes klimaaksjon v/ generalsekretær Andrew Kroglund:

“Her er det all grunn til å skynde seg langsomt. Våre barnebarn vil i framtiden takke oss for at vi ikke ødela unike økosystem for kortsiktig økonomisk vinning. Våre valg i dag gjør vi for barnebarnas skyld. Ødelagt natur er et dårlig valg.”

 • UNICEF-ambassadør og klimaaktivist Penelope Lea:

“Dyphavet er avgjørende for at vi kan leve. Hvis vi taper kampen for å verne og beskytte havet, har vi tapt kampen for en bærekraftig framtid, for liv, menneskerettigheter og fred. Gruvedrift på havbunnen kan bli et av de største naturinngrepene i norsk historie. Vi har allerede den beste, både internasjonale og nasjonale, naturvitenskapelige forskningen som sier nei til gruvedrift på havbunnen.”

 • Spire v/ leder Elise Åsnes:

“Den internasjonale kritikken regjeringen nå får er svært alvorlig. Norge liker å se på seg selv som en miljøforkjemper nasjonalt og internasjonalt – men verden ser hvor selvmotsigende norsk politikk er. Regjeringen må lytte til kravet. Gruvedrift på havbunnen er åpenbart ikke forenlig med Norges internasjonale forpliktelser. Det er nok dobbeltmoral fra Norge nå.”

 • Sabima v/ generalsekretær Christian Steel:

“Fakta skal ha makta! Alle tunge norske faginstanser er klare på at tiden ikke er moden for verken utprøving eller utvinning av havbunnsmineraler. Støre, Barth Eide og Aasland må lytte til fagfolk og skrinlegge planene om gruvedrift på havbunnen.”

 • Miljøstiftelsen Bellona v/ daglig leder Hallstein Havåg:

“Norge, med sine enorme havområder, fiskeressurser og sårbare arktiske områder har et stort ansvar for å forvalte disse ressursene kunnskapsbasert. Forslaget om å åpne for mineralutvinning på havbunnen bryter med et forvaltningsprinsipp om føre-var som er viktigere enn noen gang. Havbunnsmineraler er ikke løsningen for det grønne skiftet slik regjeringen påstår.”  

 • Framtiden i våre hender v/ leder Anja Bakken Riise:

«Menneskenes behov må innfris på en måte som ikke går ut over hva naturen tåler. Det er fullt mulig om vi bare prøver. I stedet for å hoppe på spinnville risikoprosjekter som dette, må vi tenke nytt om mineralene vi allerede har utvunnet, og hvordan de kan behandles mer sirkulært og være i kretsløpet lenger.»

 • Deep Sea Conservation Coalition v/ Global Campaign Lead Sofia Tsenikli:

“By embarking on mining in the deep sea without sufficient knowledge, we risk destroying unique nature, eradicating vulnerable species and disrupting the world’s largest carbon sink. At a time when humanity is racing against the clock to tackle both the climate crisis and the biodiversity crisis, we should protect nature – not destroy it.»

 • Sustainable Ocean Alliance v/ Deep Sea Mining Europe Lead & LookDown co-founder, Anne-Sophie Roux:

“Norway is already falling behind in the protection of the deep sea in international waters. Following the government’s recent announcement to mine the deep ocean in Norwegian waters, in the fragile and pristine Arctic Ocean, we urgently need a global and strong mobilization. We, as the international community, rely on the Arctic and the deep sea for the stability of our global climate. We can’t afford to lose them. Join us asking Norway to stop deep sea mining.”

 • The Environmental Justice Foundation v/ Deep-Sea Mining Campaign Lead Martin Webeler:

“By opening its waters to deep-sea mining, Norway would be instrumental in pushing open the door to the global introduction of an industry that will cause unprecedented damage to our ocean. We call on Norway to abandon these plans in order to meet its obligations as a member of the Ocean Panel and a signatory to the High Seas Agreement.”