Storslått naturopplevelse reddet

Det blir ikke vannkraft i den vakre og verdifulle Skurvedalsåna, som ligger i nærheten av Preikestolen i Rogaland. Det ble bestemt av Olje- og energidepartementet (OED) i dag.

– I dag skal vi feire. Skurvedalen er et stykke uberørt natur som byr på storslåtte naturopplevelser. Nå får elva renne fritt ned i den vakre dalen, sier Erik Thoring, daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland.

Departementet sa nei
OED har i dag avslått søknaden fra Småkraft AS om tillatelse til bygging av Songesand kraftverk. «Departementet har i avslaget lagt avgjørende vekt på Skurvedalens verdi for landskap, friluftsliv og naturmangfold», står det i pressemeldingen fra OED. Avslaget kommer til tross for at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gått inn for utbygging. Naturvernforbundet klagde vedtaket inn til OED i 2015.

Dal for naturelskere
Skurvedalen strekker seg nord-østover fra Bakken gård og har det meste en naturelsker kan ønske seg: Fossestryk, trange gjel, rolige loner, grusstrender og små holmer. Vassdraget er rammet inn av gammel og verneverdig furuskog og bratte bergskrenter, før dalen munner ut i høgheia med åpne lyngvidder innover mot Sunnmork.

Preikestolen nasjonalpark
Naturvernforbundet mener at dagens vedtak gjør det aktuelt å ta opp debatten om Preikestolen nasjonalpark igjen.

– Skurvedalen og de uberørte områdene i nord og nord-øst har naturverdier som er helt avgjørende for Preikestolområdet. Nå som det ikke blir utbygging, bør området sikres som nasjonalpark, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

For mer informasjon
Erik Thoring
Daglig leder Naturvernforbundet i Rogaland
416 83 238

Silje Ask Lundberg
Leder i Naturvernforbundet
913 31 729