Største ulvejakt på 100 år

I 2018 ble rekordmange ulver drept i Norge, hele 39 dyr. Vi må helt tilbake til 1919 for å finne tilsvarende tall. Da var det skuddpremie på ulven, og Norge drev en ren utryddelsespolitikk.

Ulver

– Dagens forvaltning av ulver ligner skremmende mye på den utryddelsespolitikken vi hadde for hundre år siden. Ingen andre truede arter behandles på denne måten. Norge behandler ulven som et skadedyr. Det er uverdig, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

I 2018 ble cirka 70 ulver registrert innenfor Norges grenser. Samme år ble 36 ulver felt i jakt tillatt av myndighetene. Ytterligere tre ulver døde av andre årsaker. Hittil i år er det drept tre ulver i den pågående ulvejakta. Nedskytingen av Slettåsflokken tidlig i januar har skapt sterke reaksjoner. Flokken lever inne i ulvesonen, og den har ikke gjort skade på beitedyr. I løpet av vinteren kan ytterligere 17 ulver skytes. Det vil ramme ulvebestanden hardt.

Denne voldsomme nedskytingen av ulv i Norge er en trussel, ikke bare mot ulven i Norge, men mot hele den sørskandinaviske bestanden, sier Ask Lundberg.

Det har den siste tiden vært en tydelig nedgang både i hele den sørskandinaviske bestanden og i den norske delbestanden. Det har ført til at Sverige har avlyst all ulvejakt i vinter av hensyn til at totalbestanden viser en kritisk negativ utvikling.  Det er tre hovedgrunner til den negative utviklingen:

1. Svært alvorlig økning av ulovlig jakt.
2. Innavlsproblemer som øker desto færre dyr vi får og fordi innvandring nordfra ikke er tilfredsstillende.
3. Altfor høy lovlig avskyting.

Ulven er klassifisert som kritisk truet i norsk natur, ifølge den norske rødlista. Den har vært fredet i hele landet siden 1973.

– Ulvesonen utgjør knappe 5 prosent av Norges landareal og det er på dette lille arealet ulven skal få leve. Derfor er det meningsløst at Regjeringen også åpner for å skyte ulver i stabile familiegrupper innenfor ulvesonen. Dette er ulver som ikke gjør skader på tamdyr. Dette er små, forutsigbare og stabile familiegrupper som er avgjørende å spare om vi skal sikre ulvens framtid i Norge, slik både naturmangfoldloven sier, slik Bernkonvensjonen forplikter og slik Stortinget har vedtatt, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.