Stort gap mellom fossil energiproduksjon og klimamål

I 2030 skal vi ha halvert klimagassutslippene. Da må vår bruk av fossile energikilder reduseres kraftig. Men en ny rapport viser at myndighetene planlegger for en økning, ikke en reduksjon, i produksjonen.

For å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grad, må den globale produksjonen av olje, kull og gass reduseres årlig med 11 prosent for kull, 4 prosent for olje og 3 prosent for gass, ifølge den nye Production Gap Report. Istedet planlegger myndighetene i verdens land å øke produksjonen med 2 prosent årlig. Hvis dette brukes til energiproduksjon, vil det gi klimagassutslipp på det dobbelte av hva kloden kan tåle i 2030 hvis vi skal nå klimamålene fra Parisavtalen.

– Må ta styring

– Politikerne må ta styring. Vi kan ikke fortsette med rekordtildelinger av nytt leteareal for olje i urørte områder, når det kloden trenger er en styrt nedtrapping av produksjon og bruk av fossil energi. Norge er ett av landene som presser på i feil retning, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Basert på prognoser fra Oljedirektoratet vil Norges olje- og gassproduksjon falle kun 1,2 prosent per år mot 2030, med en produksjonstopp i 2024.

Oljemarinerte koronatiltak

Production Gap Report er en rapport som utarbeides av Stockholm Environment Institute, i samarbeid med bl.a FNs miljøprogram og CICERO Senter for klimaforskning. Rapporten viser også at krisepakkene for støtte til næringsliv i forbindelse med koronapandemien til nå har gitt klart mer støtte til fossil energiproduksjon og -bruk, enn til industrier og energiproduksjon som kan bidra til å få utslippene nedover.

– Nok en gang ser vi at verden er langt unna omstillingen som må til for å oppnå Parisavtalens mål og unngå katastrofale klimaendringer. Selv om norsk petroleumsproduksjon vil falle litt mot 2030, er det ikke i nærheten av nok, spesielt når vi åpner oljefelt og nye områder til olje- og gassvirksomhet som kan være i drift langt etter 2030 og til og med 2050. Nå må regjeringen stanse tildeling av nye oljelisenser, avskaffe de gunstige skatteordningene for petroleumsnæringen, og lage en nedtrappingsplan for hele petroleumssektoren, sier Lundberg.

Rapporten kan leses på:
http://productiongap.org/