– Stortinget bør vedta Elvestuens klimamålforslag og nye 2030-mål

Naturvernforbundet oppfordrer alle partier på Stortinget til å støtte klima- og miljøminister Ola Elvestuens forslag i et intervju i Dagbladet om å endre Norges klimamål til 90-95 prosent utslippskutt innen 2050, uten kvotekjøp.

Solcellepaneler på taketFUSen AS, +47 959 27 203

– Elvestuens forslag til endring i klimaloven er en betydelig bedring, fordi han nå foreslår at klimakuttene skal komme uten kjøp av klimakvoter. Og i tillegg økes målet med 10 prosent, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Men Naturvernforbundet krever at dette følges opp med tydelige og mer ambisiøse kortsiktig klimamål og -tiltak.

– Innen de nye klimamålene skal nås, har Ola Elvestuen fylt 80 år. Det er nå, i det neste tiåret, de største klimakuttene må skje dersom vi skal holde oss innenfor 1,5 graders målet, sier Ask Lundberg.

– Trenger nye sektorvise mål mot 2030
Langsiktige mål må mot 2050 kobles til ambisiøse kortsiktig mål mot 2030, og klimamål for alle sektorer.

– Norge har lenge vært god på langsiktige mål. Men regjeringen bommet totalt på våre 2020-mål om 30 prosent kutt. I 2018 økte utslipp. Derfor må vi ha ambisiøse, bindende klimamål for alle sektorer med årlige klimabudsjetter, og minst 53 prosent utslippskutt i Norge innen 2030, sier Ask Lundberg.

– Tiltak haster enda mer!
Naturvernforbundet minner Elvestuen og hans regjeringspartnere om at nye tiltak haster enda mer enn nye mål.  

– Ambisiøse mål må følges opp med ambisiøse tiltak. Regjeringen holder krisemøter om bompenger, men det vi egentlig trenger er en krisepakke for klima og natur som kutter utslipp i alle sektorer, satser på tog fremfor fly, og slutter denne regjeringens rekordutdelinger for ny oljeutvinning. Vi trenger en grønn, rettferdig omstilling som skaper hundretusenvis av nye arbeidsplasser i grønne næringer som Norge skal leve av i framtida, sier Ask Lundberg.

Fakta om utslipp
FNs klimapanel slår fast at verdens klimagassutslipp må halveres innen 2030 på vei mot «netto nullutslipp» i 2050 for å unngå katastrofale klimaendringer. Land som Storbritannia har allerede vedtatt et slikt mål.

En rapport fra anerkjente Stockholm Environment Institute (SEI) beregner Norges rettferdige andel av ansvaret for globale utslippskutt (basert på vårt bidrag til utslipp siden 1990) til å være 233 Mt CO2-ekvivalent, noe som tilsvarer 430 prosent av Norges nasjonale utslipp. For at vi skal kutte forholdsmessig like mye nasjonalt som andre land må Norge kutte utslipp minst 53 prosent hjemme, med resten av utslippskutt (tilsvarende ca. 200 Mt CO2-ekvivalent) i land i Sør som trenger støtter til sine klimamål.