Styrker vassdragskampen

Natur- og friluftsorganisasjonene setter nå inn støtet for å bedre vannforvaltningen. Presset på vannkraftutbyggingen øker, og vannkraftkampen må nok en gang tas på nytt.

For å styrke arbeidet mot naturskadelige vannkraftutbygginger har SRN-organisasjonene (se faktaboks) i samarbeid med FRIFO og SABIMA ansatt Åsa Renman i en nyopprettet vannkoordinatorstilling for å styrke kampen om vassdragsressursene i landet.

SRN (Samarbeidsrådet for Naturvernsaker) består av:

– Naturvernforbundet

– WWF

– Norges Jeger- og Fiskerforbund

– Den Norske Turistforening.

– Ambisjonen er å styrke og påvirke norsk vannforvaltning i en mer miljøvennlig retning. Våre organisasjoner har mye å bidra med i arbeidet for å sikre best mulig vannmiljø og –forvaltning, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.


– Det er helt nødvendig for frivillige organisasjoner å ha en samlet koordinering slik at vi kan sikre en bred og deltakende miljøstemme slik vanndirektivet og ny vannforvaltningsmodell krever, sier han.

Hjelp til frivillige

Åsa Renman skal særlig arbeide for å mobilisere, kurse og hjelpe alle de engasjerte frivillige som er opptatt av regional og lokal vannforvaltning i sitt nærmiljø. En viktig oppgave blir å bistå personer og grupper, lokalt og regionalt, som allerede arbeider med, eller som ønsker å arbeide med saker knyttet til vann og vassdrag.
 – Spesielt viktig blir det å inspirere alle de dyktige og engasjerte folkene som våre organisasjoner har rundt omkring i Norge, til en samlet innsats for vårt unike vannmiljø, sier Renman.

En hovedutfordring er å bedre tilgjengeligheten til informasjon om vanndirektivet og vannforskriften, slik at vanlige folk forstår hvilke miljøverdier dette dreier seg om. Samtidig er det viktig å kunne veilede og vise hvor i prosessen interesserte bør engasjere seg.

– Informasjonen om innholdet i planene og arbeidet i de ulike regionene og vannområdene er tungt, og kan nok virke avskrekkende. Mengden informasjon kan også fungere som hinder fordi det kan være vanskelig å finne de nyttigste og riktigste opplysningene. Det blir derfor en viktig oppgave å gjøre tilgjengelig informasjon som vil være mest interessant for natur- og friluftslivsorganisasjonene, fastslår Renman.  

 SRN starter nå en inspirasjons- og kunnskapsbasert seminarserie.  Se oversikt her:
http://www.sabima.no/sider/tekst.asp?side=899

– Vi oppfordrer til at så mange som mulig fra Naturvernforbundent deltar på samlingene, både for å få inspirasjon og få faglig påfyll, men også for å dele sine erfaringer med hverandre, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet. Samtidig vil Åsa Renman presentere seg og sitt arbeid på førstkommende møte i Naturvernforbundets Vassdragsvernråd den 20. mai.


Har du innspill eller trenger råd, kan du ta kontakt med Åsa Renman direkte:
aasa.renman@sabima.no (tlf: 41 36 14 95).