Statsbudsjettet: Svikter naturen, igjen

Selv om skoger ligger i kø for å bli vernet, fortsetter regjeringen bare å bevilge småpenger til skogvern. Naturvernforbundet finner lite grønnfarge i budsjettrevisjonen som regjeringen la fram i dag.

Gammelskog ved i Ramsås ved Follsjå i Telemark. Foto: Tor Bjarne ChristensenTor Bjarne Christensen, Naturvernforbundet

– Revidert statsbudsjett bringer oss ikke en centimeter nærmere å stanse natur- og klimakrisen. Det burde bekymre flere enn oss i Naturvernforbundet, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Regjeringen presenterte i dag et revidert statsbudsjett hvor det er lagt inn hele 56 nye milliarder oljekroner til en rekke ulike formål. Men regjeringen har ikke funnet mer penger til å ta vare på naturen. Det til tross fra at den nye naturavtalen som i fjor ble inngått i Montréal forplikter Norge til å øke innsatsen. Målet er tretti prosent vern av hav og land innen 2030, et mål Norge er langt unna å nå.

–  Det er helt åpenbart at det må bevilges mer penger til vern og kartlegging av natur. En lang rekke skoger ligger klare for vern gjennom frivillig vern-ordningen. Her er det ingen konflikt, alt som skal til er mer penger, sier Gulowsen.

– Det holder ikke å snakke om å stanse naturkrisen, det må faktisk bevilges penger. Vern av mer skog er helt avgjørende for å hindre tap av arter og viktig natur. For hvert år som går blir krisen vanskeligere å stanse.

481 millioner mer til veibygging

Det bevilges 130 millioner ekstra til Nye Veier, og Statens vegvesen får 351 millioner mer til veibygging.

– Dette gjør det lettere for Nye Veier å fortsette med store og naturødeleggende motorveiutbygginger, som E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat. De økte pengene til veibygging bør heller brukes til mer vedlikehold, kollektivtrafikk og satsning på sykkel, sier Gulowsen.

Han påpeker at prioriteringene i revidert statsbudsjett viser at det også i veipolitikken er betydelig forskjell på liv og lære. Både samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og klima- og miljøminister Espen Barth Eide har gitt tydelige signaler om utbedring og vedlikehold av de veiene vi har, framfor bygging av overdimensjonerte motorveier.

– De økte midlene til veibygging strider med signalene om kursendring, sier Gulowsen.

Naturvernforbundet er også kritisk til kutt i kollektivtrafikken i byene. Det er positivt at det legges inn noe mer til vedlikehold av veier og at skipstunnelen ved Stad legges på is. Det samme burde også gjøres med Rana flyplass, mener forbundet.