Svimlende utslipp fra norsk olje

I dag feires 50 år med oljenæring i Norge. I løpet av disse årene har oljen bidratt sterkt til norsk velstand og velferd, men også til forurensning, global oppvarming og ensretting av norsk næringsliv.

En oljeplattform og en båt

Oljeindustrien har altså både fordeler og ulemper, og det er viktig at dette reflekteres over blant de 400 gjestene som er innbudt til festmiddag på Oslo Rådhus, med Kongen og statsministeren til stede. Ikke bare i kveld, men hver dag.

Utslippene fra oljen gir oss et stort ansvar for å gå foran i den grønne omstillingen som er nødvendig. Og inntektene fra oljen gir oss en unik mulighet til å være en spydspiss i det grønne skiftet. Men da må det annen politikk til. Mens nabolandene kutter utslippene sine kraftig, har de norske utslippene økt de siste 25 årene. Mye av årsaken finner vi i oljenæringen. Vi har åpnet nye olje- og gassfelt, og utviklet teknologi for å drive de gamle feltene lenger.

Men de norske utslippene forteller bare en svært liten del av klimahistorien til det norske oljeeventyret. Bare to prosent av utslippene kommer nemlig ved utvinningen av oljen og gassen. De resterende 98 prosentene kommer ved bruk. Og det meste av den norske oljen og gassen er brukt i andre land enn Norge.

Ifølge Oljedirektoratet har vi hentet opp svimlende 42,6 milliarder fat med olje (iberegnet gass og kondensat, omregnet til oljeekvivalenter). Ved effektiv produksjon og forbrenning vil denne mengden olje slippe ut 20 685 megatonn CO2. Dette tilsvarer de norske utslippene i 2015 (inkludert utslipp fra utvinning av olje og gass) 384 ganger!

Vi vet nå at vi ikke kan utvinne nye olje- og gassfunn uten å vippe togradersmålet. Vi har allerede funnet for mye. Det visste vi ikke for 50 år siden, men det vet vi nå. Hvordan bør denne kunnskapen påvirke norsk olje- og gassnærings ønsker om ekspansjon i Barentshavet, mot Nordpolen og utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja? Det er på tide å kaste tankene om videre fossil ekspansjon på skraphaugen, og skrinlegge 24. konsesjonsrunde umiddelbart. Vi må bruke de fantastiske ressursene vi har, både når det gjelder kapital, kunnskap og arbeidskraft, på energikilder som ikke koker kloden.

Vi har en internasjonal klimaavtale som legger ansvaret for å kutte utslippene til hvert enkelt land, og oppfordrer alle land til å styrke sine klimamål. Denne ble vedtatt i fjor, og ble den raskest ratifiserte internasjonale avtale noensinne. Parisavtalen trer i kraft fredag, og dette skal feires. Det blir nok en langt mer dempet affære enn dagens oljefestmiddag, og vi kan se langt etter Kongen. Men Erna kommer, og Regjeringen vil bedyre at de tar avtalens mål seriøst. De bør begynne med en titt på sitt eget forslag til statsbudsjett.

Vil du jobbe med oss for et grønt skifte?
Meld deg inn i Naturvernforbundet!