Ta av silkehanskene i kampen mot plast

Skottland vil forby Q-tips og sugerør av plast, og EU har vedtatt en ambisiøs strategi mot plastforurensning. På torsdag avgir Stortingets energi- og miljøkomite sin innstilling til Stortingsmeldingen om avfall og sirkulær økonomi. – Vi forventer at Norge nå melder seg på i kampen, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Plaskopplokk med sugerør på bakkenJeremy McConnell

Den 27. februar skal Stortinget debattere meldingen, samt stemme over vedtakene. Naturvernforbundet har kommet med en lang rekke innspill til avfallsmeldingen og har oppfordret Regjeringen til å ta av silkehanskene i kampen mot plastforurensning.

– Innfør forbud!
– Vi foreslår at Norge følger etter med forbud mot spesielt skadelige typer engangsplast. Det må også innføres en avgift på bruk av plast som ikke er resirkulert, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Verden er i ferd med å våkne og forstå hvor farlig plastforurensingen er. Nå er det på tide at Norge gjør mer i kampen mot plastforurensningen. Skottland er blant flere land som nå går foran og viser vei, sier Ask Lundberg.

Vurderer forbud mot engangsplast
EU-kommisjonen presenterte 16. januar sin plaststrategi. EU skal vurdere å innføre et forbud eller en avgift for å redusere engangsplast. Forbud mot engangsplast som plastkopper, plastlokk og plastsugerør er et mulig tiltak.

– Dette er godt nytt for havet. EU tar nå ledelsen i kampen mot engangsplasten. Det er synd hvis Norge havner i bakleksa i kampen mot plastforurensning, sier Ask Lundberg.

Hoper seg opp i naturen
Naturvernforbundet har foreslått forbud mot slike plastprodukter for klima- og miljøministeren, men så langt har Regjeringen ikke ønsket å diskutere mulighetene for forbud.

Plast er svært standhaftig og blir fragmentert til mikro- og nanoplast, som hoper seg opp i naturen og særlig i havet. Plast i havet har en alvorlig innvirkning på dyreliv og økosystemer. Det er funnet plast i plankton, fisk, et stort antall sjøfugler, hvaler, delfiner og andre sjøpattedyr.

For mer informasjon
Silje Ask Lundberg
Leder i Naturvernforbundet
913 31 729