Tar avstand fra hatefulle ytringer

Naturvernforbundet tar avstand fra hatefulle ytringer i vindkraftdebatten. Vi skal selvsagt føre en saklig og kunnskapsbasert debatt, med respekt for våre meningsmotstandere.

Naturvernforbundet tar sterk avstand fra hets, trakassering og enhver bruk av begreper som okkupasjon, krig og terror i debatten om natur og miljø. Takk til VG som i dag tar opp et viktig tema på lederplass.

Debatten om lokalisering av vindkraftanlegg har blusset kraftig opp de siste ukene, etter at Regjeringen presenterte utkast til rammeplan for vindkraft på land. Flere steder er det dannet lokale motstandsgrupper, og i Trøndelag har det vært aksjoner mot utbyggere. Livlige diskusjoner om energipolitikk, utbygging, naturverdier og friluftsliv er i gang – og det er svært viktig. Naturvernforbundet arbeider for å stanse klimaendringene og bevare natur og biologisk mangfold, og våre tillitsvalgte og aktive gjør en formidabel innsats over hele landet. Naturvernforbundet ønsker å føre en saklig og kunnskapsbasert debatt, med respekt for våre meningsmotstandere. Og vi opplever at det er slik organisasjonens tillitsvalgte og aktive opptrer.

Våre meningsmotstandere skal føle seg trygge på at de ikke blir hetset eller trakassert, og at de blir behandlet på en respektfull måte av alle oss som er engasjert i natur- og miljøvern.

Enhver som ser eller opplever kommunikasjon fra oss i miljøbevegelsen som oppleves som truende, trakasserende eller som et overtramp oppfordres til å ta kontakt med ledelsen i Naturvernforbundet.

Silje Ask Lundberg, leder
Øyvind Johnsen, nestleder
Maren Esmark, generalsekretær

Her kan du lese mer om hva Naturvernforbundet mener om vindkraft.