Tar opp kampen mot plast og miljøgifter i barnehagene

Et nytt samarbeid mellom PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og Naturvernforbundet skal bekjempe bruken av plast og miljøgifter i norske barnehager.

Avtalen om prosjektet «Plast- og giftfrie barnehager» ble signert av administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL og generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet tirsdag 13. februar, i Bakketoppen barnehage på Munkerud i Oslo.

To av våre største utfordringer
Miljøgifter og plastforurensing er to av vår tids store miljøutfordringer. De påvirker helsen og miljøet for alle, og særlig barnehagebarn. I Regjeringens «Handlingsplan for å stanse utslipp av miljøgifter» pekes det på at barn er ekstra sårbare for påvirkning fra miljøgifter. Derfor er det særlig viktig å unngå at de eksponeres for hormonforstyrrende stoffer og andre miljøgifter. Stortinget behandler i disse dager en stortingsmelding om avfall, der det diskuteres tiltak mot marin forsøpling og plast. Plast er i ferd med å bli et av våre største miljøproblemer, og i havet hoper det seg opp store mengder plast som skader sjøfugl, fisk og sjøpattedyr. Det er svært tankevekkende når ny forskning viser at det er mikroplast i drikkevannet vårt og at de bittesmå plastbitene finnes igjen i alle ledd av næringskjeden.

Svensk inspirasjon
Prosjektet til PBL og Naturvernforbundet vil se på mange tiltak for å redusere plast- og kjemikaliebruken i norske barnehager. Prosjektet henter inspirasjon fra Sverige, der Naturskyddsforeningen jobber sammen med statlige myndigheter, kommuner og kommersielle aktører for å redusere eksponeringen for miljøgifter i barnehager og førskoler, i prosjektet «Operation giftfri förskola».

– I barnehagen er det mange enkle tiltak som kan gjøres for å bruke mindre plast og for å unngå miljøgifter nær barna. Vi gleder oss til å samarbeide med barnehagesektoren om dette, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.