Telenor svarte ikke om SWAP-ordning: Nå krever miljøklagenemda svar

Naturvernforbundet reagerer på ordninger som Telenors SWAP-ordning hvor kunder fristes til å bytte til en ny telefon hvert år. Etter en klage til Klagenemda for miljøinformasjon, må Telenor svare om ordningen.

For å finne ut om SWAP-ordningen faktisk medfører hyppigere utskifting av smarttelefoner spurte Naturvernforbundet Telenor hvor lenge en SWAP-kunde har en smarttelefon før den skiftes ut. Det ønsket ikke Telenor å svare på og begrunnet det med at det ikke oppfyller betingelsene for informasjonsplikt etter miljøinformasjonsloven § 16 ved at ordningen ikke medfører en «ikke ubetydelig påvirkning på miljøet».

Nå har Telenor fått 30 dager på seg til å svare etter at Klagenemda for miljøinformasjon så nærmere på saken. Miljøinformasjonsloven gir ifølge regjeringens nettsider alle borgere rett til å vite om forhold som har betydning for miljøet.

– Vi var ikke fornøyd med svaret. Selvsagt har økt forbruk av mobiltelefoner en negativ miljøeffekt. Klimagassutslipp, forurensning og enorme arealinngrep for gruvevirksomhet er bare noen av de negative miljøkonsekvensene av smarttelefonproduksjon. Selv om resirkulering er bra og en del av løsningen er det såpass mye svinn av både energi og råmaterialer i prosessen at det beste for miljøet er å ha produktet så lenge som mulig i bruk, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

– Vi har et skyhøyt forbruk av smarttelefoner i Norge og er i verdenstoppen på elektronisk avfall per person. Å sende slike signaler som Telenor gjør her er ikke veien å gå når vi må få slutt på overforbruket vårt, som i hovedsak skyldes at vi kvitter oss med ting lenge før den reelle brukstiden er over.

– Også blir vi jo ekstra nysgjerrige på hva tallene er når de svarer på den måten. Heldigvis er miljøklagenemda enige med oss.