TFO 2023: Undergraver SV sin budsjettseier


I dag sendte regjeringen ut forslag til utlysning av nye oljeblokker gjennom TFO 2023. Naturvernforbundet er svært kritisk til forslaget som vi mener svekker Norges klimatroverdighet.

Oljeplattformer

– Regjeringen legger nå opp til en svært aggressiv og omfattende leterunde, i en tid der både FN og IEA er klare på at det ikke lenger er rom for å lete etter mer olje om vi skal nå klimamålene. Dette viser at regjeringen lukker både øyne og ører i møte med klimakrisa, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Tradisjonelt var «Tildeling i forhåndsdefinerte områder» (TFO) en ordning for å dele ut blokker i modne områder nær eksisterende infrastruktur. Naturvernforbundet er derfor svært kritisk til at regjeringen nå foreslår å lyse ut blokker i svært umodne områder milevis fra eksisterende infrastruktur.

– Utlysning av ny TFO med store, nye arealer i Barentshavet vest undergraver fullstendig SV sin budsjettseier hvor de fikk gjennomslag for å avlyse 26. konsesjonsrunde. Jeg kan ikke tolke dette forslaget som annet enn en ny ordinær konsesjonsrunde. Ingen av disse områdene er «modne» sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

De siste årene har norske myndigheter trappet opp letingen etter nye oljefelt kraftig, i takt med et stadig varmere klima. En rapport fra Oil Change International viser at Norge de siste ti årene har delt ut like mange oljeblokker som det til sammen ble delt ut i de 47 foregående årene. Dette gjør Norge til Europas mest aggressive land når det kommer til oljeleting.

OljeplattformHarald Pettersen

SKRIV UNDER: Nei til nye oljefelt

Om vi skal klare å nå Parisavtalens mål, og holde oss under 1,5 graders oppvarming, kan vi ikke lenger fortsette som før. Norge må slutte å bygge nye oljefelt midt i en klimakrise.

"*" indicates required fields

Navn*
Samtykke*
Ved å signere dette oppropet samtykker jeg til at Naturvernforbundet lagrer min kontaktinformasjon i forbindelse med gjennomføringen av kampanjen, og kan kontakte meg med relevant informasjon. Naturvernforbundets personvernerklæring: https://naturvernforbundet.no/personvern/