Du er her:

Tillitsvalgtseminar 2020

Tillitsvalgtseminaret er Naturvernforbundets eget seminar for tillitsvalgte i organisasjonen, der både organisatoriske temaer og politiske/faglige temaer belyses. Webinarene ble gjennomført i september og oktober, men ligger ute på hjemmesiden slik at alle tillitsvalgte kan se webinaret når det passer.

Tidligere har det vært vanlig med lederseminar, der en eller to fra hvert lag har hatt muligheten til å delta. I arbeidet med å bygge en enda sterkere organisasjon er dette utvidet til å være et tilbud til alle tillitsvalgte i organisasjonen. 

Siden seminaret er gjennomført som en webinarrekke har vi også hatt mulighete til å ta opp webinarene, og de er derfor nå lastet opp på hjemmesiden, slik at de er tilgjengelig for organisasjonen når det passer den enkelte å se de. 

I tilknytning til hvert opptak er det også lenket til annen relevant informasjon. 

Du kan se på webinarene ved å trykke på linkene under. 

 

1. Velkommen til tillitsvalgtseminar 
Leder Silje Ask Lundberg innledet om den politiske situasjonen for natur- og klimasaker. 
I tillegg ble det gitt informasjon om to aktiviteter som er viktige nå i høst: 

  • Nasjonal ryddedugnad mot fremmede arter, v/fagrådgiver Ingvild Fonn Asmervik 
  • Klimasøksmålet i Høyesterett, v/rådgiver Helga Lerkelund.  

2. Naturvernforbundets vindkraftarbeid 
Leder Silje Ask Lundberg og fagrådgiver Hanna Nyborg Støstad innledet om vindkraft - hva er Naturvernforbundets gjeldende politikk, hvilke prinsipper ligger til grunn for det nasjonale og lokale politiske arbeidet og hvilke prosjekter jobber vi med nå?  

3. Lokallagsdrift på 1-2-3 
Organisasjonsrådgiverne John Magne Tangen og Magnus Storvoll Strømseth innledet om lokallagsdrift. Temaer som vil dekkes er økonomi, møter, digitale møter, kommunikasjon med medlemmer, Brønnøysundregistrene og e-postløsningen for laga i Naturvernforbundet. Et nyttig seminar for både nye og gamle tillitsvalgte! 

4. Hvordan jobbe med arealplanlegging 
Generalsekretær Maren Esmark og fagsjef Holger Schlaupitz innledet om hvordan arbeide med arealplanlegging i lokal- og fylkeslag. Mange av de viktigste sakene i Naturvernforbundet handler om arealplanlegging - nye veier, nedbygging av matjord eller omdisponering av verdifulle naturarealer. På dette seminaret ser vi nærmere på noen lokale eksempler og hvordan lag konkret jobber med slike saker.  

5. Mediearbeid i lokal- og fylkeslag 
Journalist og kommunikasjonsrådgiver Tor Bjarne Christensen innledet om mediearbeid i lokal- og fylkeslag og hvordan lagene kan jobbe strategisk for å komme gjennom nåløyet til pressen. Her blir det mange gode eksempler, tips og erfaringsutveksling.  

6. Naturvernforbundets plast- og marinarbeid 
Rådgiverne Ellen Sandvik Mikkelsen og Joakim Sandvik Gulliksen innledet om Naturvernforbundets arbeid innen plast og marin forsøpling. Sentrale temaer er ryddeaksjoner, politisk arbeid i kommunene og redusert forbruk av plast, med flere eksempler fra ulike lokallag.  

7. Større lokallag - større gjennomslag 
Avdelingsleder Sahar Azari og organisasjonsrådgiver Ane Norgård Brohaug innledet om hvordan verve flere medlemmer, hvordan inkludere og aktivisere medlemmene i arbeidet og hvordan øke gjennomslaget til lokal-/fylkeslaget.  

8. Naturgledearrangementer 
Fagrådgiver Hanna Nyborg Støstad innledet om arrangementer i lokallag som sprer naturglede. Mange lag erfarer at slike arrangementer bidrar til rekruttering av medlemmer, og i dette webinaret utveksles tips til hvordan lagene kan arrangere ulike aktiviteter i naturen.  

9. Hvordan nå ut på sosiale medier? 
Digital rådgiver Kenneth Eriksen innledet om hvordan bruke sosiale medier og nettside for å nå ut med lokal-/fylkeslagets budskap. Her blir det enkle og konkrete tips som passer for både den erfarne og uerfarne, og mange gode eksempler som kan brukes i ditt lag.  

10. Redusert forbruk 
Fagrådgiverne Janne Melbye Gillgren og Ellen Munden Paalgard innledet om ulike måter lokal- og fylkeslag kan arbeide med temaer knyttet til redusert forbruk, som byttedager, fiksekampanjer og ta vare på det du har.  

11. Organisasjonskultur og -utvikling 
Generalsekretær Maren Esmark og organisasjonsrådgiver John Magne Tangen innledet. Hvordan ønsker vi at vår organisasjon skal være? Hvordan kan vi jobbe strategisk for å gjøre organisasjonen vår sterkere?  

12. Naturvernforbundets oppdrettsarbeid 
Fagrådgiver Ingvild Fonn Asmervik innledet om oppdratt av fisk – hva mener Naturvernforbundet er de største utfordringene rundt dagens oppdrett av fisk, og hvilke løsninger jobber vi for? Lokallag som jobber med oppdrettspolitikk kommer med sine beste tips til lokalt arbeid. 

13. Hvordan finansiere aktivieter?  
Organisasjonsrådgiver Ane Norgård Brohaug og fagrådgiver Ellen Sandvik Mikkelsen innledet om hvordan utvikle et prosjekt og søke om midler for å finansiere lagets aktiviteter. Her blir det gode eksempler som kan tas med til lagets planlegging av budsjett og aktiviteter i 2021!

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.10.2020