Du er her:

Tillitsvalgtseminar 2020

Naturvernforbundet har gleden av å invitere alle tillitsvalgte til høstens tillitsvalgtseminar. På grunn av den pågående pandemien tilbyr vi en webinarrekke som strekker seg over 7 uker, der vi tar opp en rekke ulike temaer – om alt fra arealsaker og truede arter til innføring i sosiale medier og regnskap. På denne måten kan du som er tillitsvalgt delta på hele eller deler av opplegget, fra din egen stue!

Hver tirsdag og torsdag fra 8.september til 22.oktober gjennomfører vi tillitsvalgtseminaret klokka 19:00 hver kveld. Det blir et nytt tema hver gang, der det er en god variasjon mellom organisatoriske temaer og politiske/faglige temaer. Utvalget av temaene baserer seg på tilbakemeldingene vi har fått fra tillitsvalgte gjennom spørreundersøkelsen vi sendte ut i vår, og ringerunde til alle lokallag og fylkeslag.  

Tillitsvalgtseminaret er et internt arrangement, og vi ber om at dere melder dere på arrangementet ved å bruke skjemaet du finner her (trykk på linken).  

Fordi tillitsvalgtseminaret gjennomføres som webinarer vil det ikke være noen begrensning for hvor mange som kan delta fra hvert lokallag. Dere kan delta på alle webinarene eller enkelte webinarer, alt ut fra hva som passer dere.  

Under finner du en oversikt over de ulike webinarene vi tilbyr i høstens tillitsvalgtseminar.  

  

Oversikt over seminarene 

Tirsdag 8.september, klokka 19:00 - Velkommen til tillitsvalgtseminar 
Leder Silje Ask Lundberg innleder om den politiske situasjonen for natur- og klimasaker. 
I tillegg blir det informasjon om to aktiviteter som er viktige nå i høst: 

  • Nasjonal ryddedugnad mot fremmede arter, v/fagrådgiver Ingvild Fonn Asmervik 
  • Klimasøksmålet i Høyesterett, v/rådgiver Helga Lerkelund.  

Torsdag 10.september, klokka 19:00 - Naturvernforbundets vindkraftarbeid 
Leder Silje Ask Lundberg og fagrådgiver Hanna Nyborg Støstad innleder om vindkraft - hva er Naturvernforbundets gjeldende politikk, hvilke prinsipper ligger til grunn for det nasjonale og lokale politiske arbeidet og hvilke prosjekter jobber vi med nå?  

Tirsdag 15.september, klokka 19:00 - Lokallagsdrift på 1-2-3 
Organisasjonsrådgiverne John Magne Tangen og Magnus Storvoll Strømseth innleder om lokallagsdrift. Temaer som vil dekkes er økonomi, møter, digitale møter, kommunikasjon med medlemmer, Brønnøysundregistrene og e-postløsningen for laga i Naturvernforbundet. Et nyttig seminar for både nye og gamle tillitsvalgte! 

Torsdag 17.september, klokka 19:00 - Hvordan jobbe med arealplanlegging 
Fagsjef Holger Schlaupitz innleder om hvordan arbeide med arealplanlegging i lokal- og fylkeslag. Mange av de viktigste sakene i Naturvernforbundet handler om arealplanlegging - nye veier, nedbygging av matjord eller omdisponering av verdifulle naturarealer. På dette seminaret ser vi nærmere på noen lokale eksempler og hvordan lag konkret jobber med slike saker.  

Tirsdag 22.september, klokka 19:00 - Mediearbeid i lokal- og fylkeslag 
Journalist og kommunikasjonsrådgiver Tor Bjarne Christensen innleder om mediearbeid i lokal- og fylkeslag og hvordan lagene kan jobbe strategisk for å komme gjennom nåløyet til pressen. Her blir det mange gode eksempler, tips og erfaringsutveksling.  

Torsdag 24.september, klokka 19:00 - Naturvernforbundets plast- og marinarbeid 
Rådgiverne Ellen Sandvik Mikkelsen og Joakim Sandvik Gulliksen innleder om Naturvernforbundets arbeid innen plast og marin forsøpling. Sentrale temaer er ryddeaksjoner, politisk arbeid i kommunene og redusert forbruk av plast, med flere eksempler fra ulike lokallag.  

Tirsdag 29.september, klokka 19:00 - Større lokallag - større gjennomslag 
Avdelingsleder Sahar Azari og organisasjonsrådgiver Ane Norgård Brohaug innleder om hvordan verve flere medlemmer, hvordan inkludere og aktivisere medlemmene i arbeidet og hvordan øke gjennomslaget til lokal-/fylkeslaget.  

Torsdag 1.oktober, klokka 19:00 - Naturgledearrangementer 
Fagrådgiver Hanna Nyborg Støstad innleder om arrangementer i lokallag som sprer naturglede. Mange lag erfarer at slike arrangementer bidrar til rekruttering av medlemmer, og i dette webinaret utveksles tips til hvordan lagene kan arrangere ulike aktiviteter i naturen.  

Tirsdag 6.oktober, klokka 19:00 - Hvordan nå ut på sosiale medier? 
Digital rådgiver Kenneth Eriksen og kampanjeansvarlig Martin Ødegaard innleder om hvordan bruke sosiale medier og nettside for å nå ut med lokal-/fylkeslagets budskap. Her blir det enkle og konkrete tips som passer for både den erfarne og uerfarne, og mange gode eksempler som kan brukes i ditt lag.  

Torsdag 8.oktober, klokka 19:00 - Redusert forbruk 
Fagrådgiverne Janne Melbye Gillgren og Ellen Munden Paalgard innleder om ulike måter lokal- og fylkeslag kan arbeide med temaer knyttet til redusert forbruk, som byttedager, fiksekampanjer og ta vare på det du har.  

Tirsdag 13.oktober - ingen webinar denne dagen.  

Torsdag 15.oktober, klokka 19:00 - Organisasjonskultur og -utvikling 
Generalsekretær Maren Esmark og organisasjonsrådgiver John Magne Tangen innleder. Hvordan ønsker vi at vår organisasjon skal være? Hvordan kan vi jobbe strategisk for å gjøre organisasjonen vår sterkere?  

Tirsdag 20.oktover, klokka 19:00 - Naturvernforbundets oppdrettsarbeid 
Fagrådgiver Ingvild Fonn Asmervik innleder om oppdratt av fisk – hva mener Naturvernforbundet er de største utfordringene rundt dagens oppdrett av fisk, og hvilke løsninger jobber vi for? Lokallag som jobber med oppdrettspolitikk kommer med sine beste tips til lokalt arbeid. 

Torsdag 22.oktober, klokka 19:00 - Hvordan finansiere aktivieter?  
Organisasjonsrådgiver Ane Norgård Brohaug og rådgiver Ellen Sandvik Mikkelsen innleder om hvordan utvikle et prosjekt og søke om midler for å finansiere lagets aktiviteter. Her blir det gode eksempler som kan tas med til lagets planlegging av budsjett og aktiviteter i 2021!

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.09.2020